Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης για τις Απαγορεύσεις ή Περιορισμούς της Χρήσης Ορισμένων Συμβατικών Όπλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Βαρνάβα
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Δημήτρης Συλλούρης
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Νοεμβρίου 2009. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος κύρωση του Πρωτοκόλλου V για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέμου της Σύμβασης για τις Απαγορεύσεις ή τους Περιορισμούς της Χρήσης Ορισμένων Συμβατικών Όπλων τα οποία λογίζονται εξαιρετικά επιβλαβή ή έχουν συνέπειες χωρίς διάκριση, το οποίο υιοθετήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 28 Νοεμβρίου 2003. Η προσχώρηση στο πρωτόκολλο αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 64.635 απόφασή του, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2006.

Σημειώνεται ότι με την ευκαιρία της κατάθεσης του νομοσχεδίου γίνεται και ενοποίηση όλων των κυρωτικών νόμων που αφορούν την ίδια σύμβαση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην πρόταση που κατέθεσε το αρμόδιο υπουργείο στο Υπουργικό Συμβούλιο, η σύμβαση του ΟΗΕ για ορισμένα συμβατικά όπλα ανοίχθηκε προς υπογραφή στις 10 Απριλίου 1981 και τέθηκε σε ισχύ στις 2 Δεκεμβρίου 1983. Σκοπός της σύμβασης είναι να περιορίσει, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τη χρήση ορισμένων συμβατικών όπλων λόγω των επιπτώσεων της χρήσης τους σε καιρό πολέμου σε εμπολέμους και μη. Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι ενισχύει τις τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, καθώς και τα δύο πρωτόκολλα του 1977 των συμβάσεων αυτών.

Στην ίδια πρόταση διευκρινίζεται ότι η σύμβαση αυτή συνοδεύεται από πέντε πρωτόκολλα, τέσσερα εκ των οποίων έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, ενώ εκκρεμεί η κύρωση του Πρωτοκόλλου V. Ειδικότερα, το Πρωτόκολλο V αναφέρεται στα εκρηκτικά απομεινάρια πολέμου και στην υποχρέωση των συμβαλλόμενων μερών να τα καταστρέψουν στο έδαφος της επικράτειάς τους, τόσο για σκοπούς προστασίας των πολιτών όσο και για σκοπούς μακροπρόθεσμης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Επισημαίνεται ότι η Δημοκρατία κύρωσε ήδη τη σύμβαση και τα Πρωτόκολλα I, II, III, IV, καθώς και το τροποποιητικό Πρωτόκολλο II.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την επιστολή η οποία συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το εν λόγω πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ στις 12 Νοεμβρίου 2006 και μέχρι τον Ιανουάριο του 2009 το είχαν κυρώσει σαράντα εννέα κράτη.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, μετά από αίτημα μελών της επιτροπής, διαβιβάστηκε στην επιτροπή από το Υπουργείο Εξωτερικών αναλυτικός κατάλογος των συμβαλλόμενων μερών που κύρωσαν την πιο πάνω σύμβαση, καθώς και τα πρωτόκολλα αυτής. Ο κατάλογος αυτός καταχωρίστηκε στο σχετικό φάκελο και παραμένει στη διάθεση κάθε μέλους της Βουλής για σκοπούς ενημέρωσης.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση του σχετικού πρωτοκόλλου.

1η Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων