Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Ντίνος Χατζηνικόλας Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 5ης Οκτωβρίου και 30ής Νοεμβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο πρόεδρος και μέλη της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και εκπρόσωποι των τηλεοπτικών σταθμών παγκύπριας κάλυψης ΑΝΤ1, MEGA, SIGMA, LUMIERE TV και ALPHA TV. Ο τηλεοπτικός σταθμός παγκύπριας κάλυψης TV PLUS, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, ώστε η ισχύς νέων αδειών αναλογικών τηλεοπτικών σταθμών που τυχόν να χορηγηθούν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, δυνάμει των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, ή η ανανέωση από αυτήν υφιστάμενων αδειών τηλεοπτικών σταθμών να λήξει την 1η Ιουλίου 2011, ημερομηνία μετάβασης της Κυπριακής Δημοκρατίας από το αναλογικό στο πλήρες ψηφιακό τηλεοπτικό περιβάλλον, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο ως τέτοια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε οι διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας να συνάδουν με την υπ’ αριθμόν 67.449 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2008. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα συνυπάρχουν οι ψηφιακές και οι αναλογικές μεταδόσεις θα αρχίσει με την αδειοδότηση του επίγειου ραδιοδικτύου ψηφιακής τηλεόρασης και θα διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουλίου 2011, ημερομηνία κατά την οποία θα τερματιστούν οι αναλογικές μεταδόσεις από τους σταθμούς.

Με βάση τις πρόνοιες της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η άδεια τηλεοπτικού σταθμού χορηγείται για χρονική περίοδο δέκα ετών. Συναφώς, η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας κρίθηκε σκόπιμη, ώστε, σε περίπτωση που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου παραχωρήσει άδεια σε τηλεοπτικό σταθμό ή ανανεώσει οποιαδήποτε άδεια τηλεοπτικού σταθμού από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου μέχρι την 1η Ιουλίου 2011, που καθορίστηκε ως η ημερομηνία κατά την οποία θα τερματιστούν οι αναλογικές μεταδόσεις από σταθμούς, ή μέχρι οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο ως τέτοια, η εν λόγω άδεια να ισχύει μόνο μέχρι την 1η Ιουλίου 2011 ή μέχρι οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αντί για περίοδο δέκα χρόνων, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ο διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, παρ’ όλο που υιοθέτησε τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, δήλωσε πως, για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό περιβάλλον και να υλοποιηθεί η προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα πρέπει επιπρόσθετα να τροποποιηθεί περαιτέρω η ισχύουσα βασική νομοθεσία, ώστε:

1. το μέρος του Σχεδίου Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης που αναφέρεται σε σχετική διάταξη της βασικής νομοθεσίας και αφορά τηλεοπτικούς σταθμούς να ισχύει μέχρι την 1η Ιουλίου 2011, ημερομηνία μετάβασης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλήρες ψηφιακό τηλεοπτικό περιβάλλον, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ή μέχρι οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο ως τέτοια,

2. το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που έχει χορηγηθεί με βάση το Σχέδιο Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης στους υφιστάμενους παγκύπριους και τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς πριν από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου να τερματιστεί κατά την ημερομηνία τερματισμού των αναλογικών μεταδόσεων, δηλαδή την 1η Ιουλίου 2011, σύμφωνα με την υπό αναφορά απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο ως τέτοια.

Ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δήλωσε πως, παρ’ όλο που η Αρχή δε διαφωνεί με την πιο πάνω εισήγηση που υπέβαλε ο διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η εν λόγω τροποποίηση θα πρέπει να περιληφθεί στο τροποποιητικό νομοσχέδιο, που προγραμματίζεται να κατατεθεί στη Βουλή, με το οποίο θα ρυθμιστεί η μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό περιβάλλον.

Οι εκπρόσωποι των τηλεοπτικών σταθμών που παρευρέθηκαν στην επιτροπή επισήμαναν ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου αναφέρονται σε άδεια αναλογικού τηλεοπτικού σταθμού, ενώ στη βασική νομοθεσία δεν καθορίζεται ότι η άδεια που χορηγείται από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου είναι αναλογική ή ψηφιακή, γι’ αυτό και θα πρέπει η αναφορά σε άδεια αναλογικού σταθμού να διαγραφεί. Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σε σχέση με το χρονικό διάστημα που παρέχεται στους σταθμούς για τη μετάβασή τους στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συμφώνησε με την εισήγηση που υπέβαλαν οι εκπρόσωποι των τηλεοπτικών σταθμών που παρευρέθηκαν στην επιτροπή για διαγραφή της αναφοράς σε άδεια αναλογικού σταθμού από το κείμενο του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι, με αφορμή τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, καθώς και από το διευθυντή της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το πλαίσιο εισαγωγής της ψηφιακής τηλεόρασης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικότερα, η επιτροπή ενημερώθηκε, μεταξύ άλλων, για τους στόχους και τα οφέλη που θα προκύψουν από την εισαγωγή της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, για την ευρωπαϊκή διάσταση του όλου θέματος, για το πλαίσιο της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, όπως έχει αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, για το ρυθμιστικό πλαίσιο που επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και για θέματα που αφορούν τον εξοπλισμό των χρηστών.

Υπό το φως της πιο πάνω αναφερόμενης εισήγησης που υπέβαλε ο διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Εσωτερικών να τη μελετήσει με τους εκπροσώπους των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων και την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και, σε περίπτωση που αυτή υιοθετηθεί από τα εν λόγω τμήματα, να διαμορφώσει το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την εν λόγω εισήγηση.

Ανταποκρινόμενος στην πιο πάνω εισήγηση της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών σε μεταγενέστερο στάδιο ενημέρωσε την επιτροπή ότι το υπουργείο του συμφωνεί με την εισήγηση που υπέβαλε ο διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, γι’ αυτό και περιέλαβε τις πιο πάνω αναφερόμενες εισηγήσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου και κατέθεσε νέο αναθεωρημένο κείμενο στην επιτροπή.

Ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, σχολιάζοντας τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου που περιλήφθηκαν σ’ αυτό, έπειτα από εισήγηση του διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, δήλωσε πως η Αρχή εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο να καθορίσει τη χρονική διάρκεια της ισχύος των αδειών των τηλεοπτικών σταθμών σε σχέση με τη μετάβαση της Κυπριακής Δημοκρατίας από το αναλογικό στο ψηφιακό περιβάλλον, γι’ αυτό και θα πρέπει να ψηφιστεί όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, για να εξυπηρετηθεί ο υπό αναφορά σκοπός. Η Αρχή, σημείωσε ο ίδιος, διαφωνεί με τις υπό αναφορά προσθήκες στο κείμενο του νομοσχεδίου στο παρόν στάδιο για τους πιο κάτω λόγους:

1. Η μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό περιβάλλον, είτε αυτή επέλθει την 1η Ιουλίου 2011 είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, προϋποθέτει σημαντικές τροποποιήσεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας ή την κατάργηση και αντικατάστασή της από νέο νόμο που θα ψηφιστεί από τη Βουλή πριν από την ημερομηνία της εν λόγω μετάβασης.

2. Η ρύθμιση των θεμάτων τα οποία εισηγείται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθώς και άλλων παρεμφερών με αυτά θεμάτων θα πρέπει να γίνει με το υπό αναφορά τροποποιητικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Συναφώς, υποστήριξε ο ίδιος, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε αποσπασματικές τροποποιήσεις επέλθουν στην υφιστάμενη βασική νομοθεσία στο παρόν στάδιο δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό, αλλά ενδεχομένως να δημιουργήσουν μόνο προβλήματα και/ή επιπλοκές στην εφαρμογή της ισχύουσας βασικής νομοθεσίας από την Αρχή, δεδομένου ότι οι διατάξεις της εν λόγω βασικής νομοθεσίας πρέπει να τυγχάνουν πλήρους εφαρμογής μέχρι την ψήφιση του τροποποιητικού νομοσχεδίου με το οποίο θα επέλθει η μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό περιβάλλον.

Ο διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών δήλωσε ότι το τμήμα του εξακολουθεί να εμμένει στη θέση που διατύπωσε αρχικά για την ανάγκη προσθήκης στο νομοσχέδιο των τροποποιήσεων που το ίδιο υπέβαλε στην επιτροπή και, ως εκ τούτου, εισηγήθηκε στην τελευταία την υιοθέτηση του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα την πιο πάνω αναφερόμενη θέση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, υιοθέτησε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, με τη διαγραφή από αυτό της αναφοράς σε άδεια αναλογικού σταθμού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

1η Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων