Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Πανίκος Χάμπας Αντώνης Αντωνίου
Γιαννάκης Γαβριήλ Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 19 Νοεμβρίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΠΟΒΕΚ, του ΚΕΒΕ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 6 του περί Αλιείας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αλιείας Κανονισμών, ώστε αφενός η υφιστάμενη υποχρέωση έκδοσης άδειας εισαγωγής στη Δημοκρατία ζωντανών ψαριών ή και αυγών ψαριών να περιοριστεί μόνο στις εισαγωγές στη Δημοκρατία από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου η υφιστάμενη υποχρέωση έκδοσης άδειας εμπλουτισμού εσωτερικών υδάτων με οποιαδήποτε ψάρια ή αυγά ψαριών να επεκταθεί σε όλα τα ύδατα και σε όλους τους υδρόβιους οργανισμούς.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση, που αφορά τις προαναφερόμενες άδειες εισαγωγής, επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο αναφορικά με την ελεύθερη διακίνηση αγαθών εντός της Κοινότητας. Περαιτέρω, με την απαγόρευση του εμπλουτισμού των υδάτων με οποιαδήποτε ψάρια ή αυγά ψαριών ή άλλους υδρόβιους οργανισμούς, χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση της σχετικής άδειας από το διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, καλύπτεται το νομοθετικό κενό που υπήρχε στους υφιστάμενους κανονισμούς σε σχέση με τα θαλάσσια ύδατα για σκοπούς προστασίας της βιοποικιλότητας.

Στο στάδιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν με τις υπό συζήτηση πρόνοιες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους.

 

 

 

 

24 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων