Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Ανδρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Ιουλίου, 15 και 29 Οκτωβρίου και 12 και 19 Νοεμβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου, του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών, του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου, του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων, του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση διάταξης του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμου του 2000, έτσι ώστε να παρέχεται η ευχέρεια στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προσλαμβάνουν στη θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών άτομα διάφορων ειδικοτήτων, διασφαλίζοντας όμως ότι, σε περίπτωση που θα προσλαμβάνονται άτομα για άσκηση κοινωνικής εργασίας, αυτά θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 62.825 απόφασή του, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2005, εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση τροποποίηση του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμου, έτσι ώστε να επιτρέπεται η πρόσληψη στη θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών πέραν των κοινωνικών λειτουργών και κοινωνιολόγων και ψυχολόγων. Στο πλαίσιο της πιο πάνω απόφασης ετοιμάστηκε μελέτη από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για την αναβάθμιση των Λειτουργών Κοινωνικής Ευημερίας, η οποία προβλέπει την ενοποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων Λειτουργού Ευημερίας και Λειτουργού Ερευνών και Ανάπτυξης σε ένα ενιαίο σχέδιο υπηρεσίας Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η εν λόγω ενοποίηση συμφωνήθηκε ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού στις 11 Ιουνίου 2008.

Όπως επισήμανε η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, η μέχρι σήμερα συνύπαρξη των Λειτουργών Ευημερίας (Κλ. Α5) και των Λειτουργών Ερευνών και Ανάπτυξης (Κλ. Α8) στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δημιούργησε λειτουργούς δύο ταχυτήτων. Επίσης, όπως η ίδια δήλωσε περαιτέρω, το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης ατόμων διάφορων ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα κοινωνιολόγων και ψυχολόγων στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, προκαλεί πολλά προβλήματα στις υπηρεσίες, καθώς δεν έχουν την ευχέρεια παροχής της απαιτούμενης φροντίδας και στήριξης σε ενοίκους που φιλοξενούνται στα ιδρύματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς και σε άτομα που απευθύνονται σ’ αυτές.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις για την εν λόγω αναβάθμιση περιλήφθηκαν στον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 4) Νόμο του 2009, ο οποίος ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 9 Ιουλίου 2009.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επισήμανε πρόσθετα ότι τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Υπηρεσίας Κοινωνικής Ευημερίας είναι πολυσύνθετα και χρειάζεται διεπιστημονικότητα και συνέργεια των διάφορων ειδικοτήτων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Ο ίδιος δήλωσε ότι, αφού πρώτα ψηφιστεί το παρόν νομοσχέδιο, πολύ σύντομα θα ακολουθήσει η κατάθεση του ενιαίου σχεδίου υπηρεσίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου, η οποία κατέθεσε δύο υπομνήματα στην επιτροπή με τις θέσεις του συνδέσμου, με ημερομηνίες 2 Ιουλίου και 15 Οκτωβρίου, αντίστοιχα, εξέφρασε καταρχάς τη συμφωνία του εν λόγω συνδέσμου με την προτεινόμενη τροποποίηση, ταυτόχρονα όμως εξέφρασε και την ανησυχία του συνδέσμου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών του, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Στόχος του συνδέσμου είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών του και η διασφάλιση της τήρησης των αρχών και επιστημονικών μεθόδων της κοινωνικής εργασίας.

2. Ο σύνδεσμος πραγματοποίησε δύο συναντήσεις με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μια συνάντηση με τον Κλάδο Ευημερίας της ΠΑΣΥΔΥ πριν από την κατάθεση του υπό εξέταση νομοσχεδίου, χωρίς όμως να διευκρινιστούν επαρκώς ζητήματα αναφορικά με το νέο σχέδιο υπηρεσίας που προβλέπει ενιαίο καθηκοντολόγιο για όλες τις ειδικότητες.

3. Ο σύνδεσμος δε γνώριζε για την ετοιμασία μελέτης από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με θέμα την αναβάθμιση των Λειτουργών Κοινωνικής Ευημερίας ούτε ζητήθηκαν σε εκείνο το στάδιο οι απόψεις του για το θέμα.

4. Το θέμα του ενιαίου σχεδίου υπηρεσίας θα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω και θα πρέπει να γίνει η επεξεργασία ξεχωριστού καθηκοντολογίου για την κάθε ειδικότητα. Ένας τέτοιος διαχωρισμός καθηκόντων θα είναι καθοριστικός και για τους επαγγελματίες στους ημικρατικούς οργανισμούς, στον ιδιωτικό τομέα και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση και σύγκρουση των ρόλων των διάφορων ειδικοτήτων, που αναμφίβολα θα επηρεάσει και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

5. Θα πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή από εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων επιστημονικών, εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών φορέων που θα έχει ως στόχο τη μελέτη των πεδίων απασχόλησης και την καταγραφή των αρμοδιοτήτων της κάθε ειδικότητας, προκειμένου να ετοιμαστεί ένα από κοινού αποδεκτό κείμενο επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών, αφού κατέθεσε στην επιτροπή δύο υπομνήματα με τις θέσεις του συμβουλίου, με ημερομηνίες 2 Ιουλίου και 15 Οκτωβρίου 2009, αντίστοιχα, εξέφρασε επίσης τη συμφωνία του συμβουλίου με την υπό εξέταση τροποποίηση, ταυτόχρονα όμως διατύπωσε ορισμένες επιφυλάξεις του συμβουλίου, αναφέροντας στην επιτροπή, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών αντιμετωπίζει θετικά την εργοδότηση επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς και θεωρεί ότι για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων που εμφανίζονται στα άτομα και στα κοινωνικά σύνολα κρίνεται σκόπιμη η υιοθέτηση στρατηγικών που να προάγουν τη σύσταση και λειτουργία διεπιστημονικών, πολυθεματικών ομάδων.

2. Βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία τέτοιων πολυθεματικών ομάδων είναι ο καθορισμός των ορίων των διαφορετικών ρόλων του επιστημονικού προσωπικού που συμμετέχει σε αυτές και ο σαφής καθορισμός των καθηκόντων της κάθε ειδικότητας.

3. Προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να συγκροτήσει ένα γνωμοδοτικό σώμα που θα καταθέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα νομοθετικές εισηγήσεις που θα κατοχυρώνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Κοινωνικών Λειτουργών ανά τομέα εργασίας.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσαν ότι συμφωνούν με το υπό εξέταση νομοσχέδιο, καθώς και με την ενοποίηση των δύο υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας, όπως αναλύεται πιο πάνω, σε ένα ενιαίο σχέδιο υπηρεσίας, με ενιαίο καθηκοντολόγιο, εξηγώντας ταυτόχρονα ότι ο κάθε επαγγελματίας θα ασκεί την ειδικότητά του χωρίς να παρεμβαίνει ο ένας στο έργο του άλλου.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου, του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων και του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου εξέφρασαν τη συμφωνία των συνδέσμων τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου. Σύμφωνα με τους ιδίους, η ψήφιση του νομοσχεδίου συνιστά ένα θετικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Υπό το φως των πιο πάνω ενστάσεων του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου και του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών σε σχέση με το νέο σχέδιο υπηρεσίας Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας τόνισε ότι το εν λόγω ενιαίο σχέδιο υπηρεσίας θα συζητηθεί διεξοδικά με τους ενδιαφερομένους, αφού γίνει η υπό αναφορά τροποποίηση στον περί Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμο.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έθεσε το ζήτημα του τρόπου πλήρωσης των θέσεων Λειτουργού Κοινωνικής Ευημερίας με βάση το νέο ενοποιημένο σχέδιο υπηρεσίας με ενιαίο καθηκοντολόγιο. Ειδικότερα, ζήτησε να πληροφορηθεί σχετικά με τον τρόπο που θα προκηρύσσονται οι θέσεις, δηλαδή αν υποψήφιοι από τις διάφορες ειδικότητες θα διεκδικούν μία θέση με ενιαία διαδικασία ή αν θα μπαίνει σημείωση στην εκάστοτε προκήρυξη όπου θα καθορίζεται η ανάγκη πλήρωσης της θέσης από συγκεκριμένη επιστήμη ή ειδικότητα.

Απαντώντας στο πιο πάνω εγερθέν ζήτημα, τόσο ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας δήλωσαν ότι, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, θα προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων για την κάθε ειδικότητα και θα καταρτίζονται ξεχωριστοί κατάλογοι υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων της αντίστοιχης ειδικότητας.

Συναφώς, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι εκεί όπου είναι δυνατόν προτιμώνται τα ενιαία σχέδια υπηρεσίας, καθώς προσφέρουν περισσότερη ευελιξία, και ανέφερε ως παράδειγμα το ενιαίο σχέδιο υπηρεσίας που ισχύει για τους γιατρούς του δημοσίου, όπου και σε αυτή την περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων για συγκεκριμένη ειδικότητα.

Υπό το φως των όσων αναφέρθηκαν στην επιτροπή και κυρίως της πιο πάνω διαβεβαίωσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι θα ακολουθούνται ξεχωριστές διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων της κάθε ειδικότητας που θα καλύπτει το ενιαίο σχέδιο υπηρεσίας, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου αυτού και γι’ αυτό κατά πλειοψηφία εισηγούνται την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Με την ευκαιρία της συζήτησης του παρόντος νομοσχεδίου, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απευθύνουν έκκληση προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως διεξάγει εξαντλητικό διάλογο με τα επηρεαζόμενα επαγγέλματα και κυρίως με το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου και το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των μελών τους και να διασκεδαστούν οι ανησυχίες τους για ενδεχόμενη επικάλυψη ή και αντιποίηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων τους από τους επαγγελματίες των άλλων ειδικοτήτων.

 

 

 

24 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων