Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας για Συνεργασία στον τομέα της Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Βαρνάβα
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Δημήτρης Συλλούρης
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιουνίου, καθώς και στις 11 και 18 Νοεμβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας για Συνεργασία στον τομέα της Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία υπογράφτηκε στη Μόσχα στις 19 Νοεμβρίου 2008 κατ’ εξουσιοδότηση της υπ’ αριθμόν 67.919 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2008.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και το σχετικό σημείωμα που οι ίδιοι κατέθεσαν στην επιτροπή, η συνομολόγηση της εν λόγω συμφωνίας αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των διακρατικών σχέσεων των δύο χωρών και να παράσχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των εμπειριών που κατέχει μια σημαντική χώρα όπως είναι η Ρωσία στον τομέα της υγείας και της ιατρικής επιστήμης.

Σύμφωνα με το ίδιο σημείωμα, η συμφωνία προβλέπει την προώθηση της συνεργασίας σε διάφορα θέματα στον τομέα της υγείας και της ιατρικής επιστήμης, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών υγείας, των οικονομικών της υγείας και των συστημάτων χρηματοδότησής τους, στην προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη των ασθενειών, την καρδιολογία, την ασφάλεια των τροφίμων, τον έλεγχο και την πρόληψη μεταδοτικών νοσημάτων, το περιβάλλον και την υγεία κ.ά.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της συμφωνίας, η συνεργασία ανάμεσα στα μέρη πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, της διεξαγωγής κοινών ερευνών και της ανταλλαγής ειδικών και αντιπροσωπιών.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, το Υπουργείο Υγείας προχώρησε ήδη σε συνάντηση με το σύμβουλο του πρέσβη της Ρωσίας στην Κύπρο για συζήτηση δράσεων για υλοποίηση κάποιων προνοιών της συμφωνίας, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε και το ενδεχόμενο επίσημης επίσκεψης του Υπουργού Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα.

Στα πλαίσια της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους αρμοδίους περισσότερες διευκρινίσεις για τη νομοθεσία και τους όρους που ισχύουν για την παροχή ιατρικής βοήθειας στους υπηκόους των δύο μερών, σε περίπτωση που αυτοί χρήζουν τέτοιας βοήθειας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην επικράτεια του άλλου κράτους.

Τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν επίσης περαιτέρω διευκρινίσεις για τον τρόπο χρήσης των δικαιωμάτων επί των αποτελεσμάτων της πνευματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Για όλα τα πιο πάνω ερωτήματα οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας κατέθεσαν τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς στοιχεία και περαιτέρω διευκρινίσεις.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας αυτής.

 

 

24 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων