Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Θωμά
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Νοεμβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Το Ανώτατο Δικαστήριο, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, έτσι ώστε να καταργηθεί το δικαίωμα έφεσης κατά απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου, σε εκκρεμούσα ενώπιόν του υπόθεση, να παραπέμψει ή να απορρίψει αίτημα παραπομπής προδικαστικού ζητήματος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η ανάγκη για την προτεινόμενη τροποποίηση προέκυψε, επειδή, μετά την τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, με βάση την οποία παρέχεται σήμερα το πιο πάνω δικαίωμα έφεσης, με απόφασή του ΔΕΚ στην υπόθεση C-210/06, Cartesio, κρίθηκε ότι κανόνες παρόμοιοι με αυτούς που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, αναφορικά με το δικαίωμα έφεσης κατά της απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου να παραπέμψει προδικαστικό ζήτημα στο ΔΕΚ, αντίκεινται στο κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα στο άρθρο 234 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Σημειώνεται ότι το όλο θέμα της νομιμότητας, με βάση το κοινοτικό δίκαιο, της δυνατότητας ύπαρξης του υπό αναφορά ισχύοντος δικαιώματος έφεσης είχε απασχολήσει εκτενώς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών πριν από την έκδοση της πιο πάνω σχετικής απόφασης του ΔΕΚ.

Συναφώς, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις επεξηγήσεις που δόθηκαν στην επιτροπή, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, εκτός από την κατάργηση των υφιστάμενων προνοιών για έφεση κατά απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου να παραπέμψει προδικαστικό ζήτημα στο ΔΕΚ, προβλέπεται και η κατάργηση της υφιστάμενης πρόνοιας για έφεση κατά της απόρριψης αιτήματος διαδίκου για προδικαστική παραπομπή, γιατί, παρ’ όλο που τέτοιο θέμα δεν περιλαμβανόταν στα σημεία που τέθηκαν υπό την κρίση του ΔΕΚ, τόσο η Νομική Υπηρεσία όσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θεωρούν πως η εν λόγω πρόνοια δεν εξυπηρετεί οποιοδήποτε σκοπό, αλλά αντίθετα οδηγεί σε κατάχρηση διαδικασιών.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινομένου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

17 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων