Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο Κυρωτικός του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Νοεμβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου που κυρώνει τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας, έτσι ώστε στις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, που προνοούνται στο σχετικό υπό τροποποίηση άρθρο, να προστεθούν και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στο Μέρος VII του Κώδικα αυτού, που αφορούν τη χορήγηση οικογενειακών παροχών.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η χώρα μας έχει ήδη κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας με το Νόμο 159/91, αναγνωρίζοντας ότι δεσμεύεται με τις υποχρεώσεις της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν την Ιατρική Περίθαλψη (Μέρος II), τις Οικογενειακές Παροχές (Μέρος VII) και τις Παροχές Μητρότητας (Μέρος VIII).

Όπως η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε περαιτέρω, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφαση υπ’ αριθμόν 68.380 και ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2009, ενέκρινε την επικύρωση του Μέρους VII (Οικογενειακές Παροχές) του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας και για το σκοπό αυτό κατατέθηκε στη Βουλή το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε τη συμφωνία του εν λόγω υπουργείου με την προτεινόμενη τροποποίηση, που στοχεύει στην εξασφάλιση στα προστατευόμενα πρόσωπα της χορήγησης οικογενειακών παροχών (επίδομα τέκνου).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους αρμοδίους, η κυπριακή νομοθεσία είναι ήδη συμβατή με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υιοθέτηση του Μέρους VII της υπό τροποποίηση κυρωτικής νομοθεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

17 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων