Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια των Καθορισμένων Περιοχών των χωριών Μενεού, Κιτίου, Περβολιών και Μαζωτού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 14ης Σεπτεμβρίου και 2ας Νοεμβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και μέλη της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Μενεού, Κιτίου, Περβολιών και Μαζωτού.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 4, 4Α και 24 του περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια των Καθορισμένων Περιοχών των χωριών Μενεού, Κιτίου, Περβολιών και Μαζωτού Κανονισμών, ώστε να αυξηθούν τα ισχύοντα δικαιώματα που καταβάλλονται για χορήγηση δικαιώματος παροχής νερού από το εν λόγω υδατικό έργο σε ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στην καθορισμένη περιοχή του υπό αναφορά έργου σε σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία της οποίας είναι ιδιοκτήτης ή κάτοχος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, η Επιτροπή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Μενεού, Κιτίου, Περβολιών και Μαζωτού έκρινε αναγκαία την αύξηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων που καταβάλλονται για παροχή νερού από το εν λόγω έργο για τους πιο κάτω λόγους:

1. Τα υφιστάμενα δικαιώματα έχουν καθοριστεί με τη θέσπιση των περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια των Καθορισμένων Περιοχών των χωριών Μενεού, Κιτίου, Περβολιών και Μαζωτού Κανονισμών το 1988 και έκτοτε δεν έχουν αναθεωρηθεί, ενώ η αξία της γης έχει υπερδιπλασιαστεί.

2. Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην ανάπτυξη της περιοχής του εν λόγω κυβερνητικού υδατικού έργου, με αποτέλεσμα σήμερα να απαιτείται η εξασφάλιση μεγαλύτερων δανείων.

3. Τα ποσά που απαιτούνται για τη συντήρηση του έργου είναι αυξημένα.

4. Λόγω του είδους των αναπτύξεων, δε διασφαλίζονται σημαντικά έσοδα στα κοινοτικά συμβούλια των υπό αναφορά περιοχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από μέλη της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Μενεού, Κιτίου, Περβολιών και Μαζωτού, για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του εν λόγω υδατικού έργου έχουν συναφθεί δάνεια ύψους €5.000.000, με στόχο να αποπληρωθούν από τα δικαιώματα παροχής νερού που θα καταβάλλουν οι πιο πάνω αναφερόμενοι ιδιοκτήτες. Επειδή όμως η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά την έναρξη μεγάλων ιδιωτικών αναπτυξιακών έργων στην εν λόγω περιοχή, υπάρχει κίνδυνος υπερδιπλασιασμού του πιο πάνω ποσού από τους οφειλόμενους τόκους, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα η επιτροπή του εν λόγω έργου να αναγκαστεί να απαιτήσει από το κράτος την αποπληρωμή των υπό αναφορά δανείων. Για τους πιο πάνω λόγους, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κρίνεται αναγκαία η αύξηση των ισχυόντων δικαιωμάτων παροχής νερού, η οποία αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αποπληρωμή των εν λόγω δανείων και να παράσχει παράλληλα τη δυνατότητα στα μέλη του έργου να προχωρήσουν στη δημιουργία αξιόλογων έργων υποδομής στην περιοχή, με σκοπό την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών της.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, η επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να καταθέσει ενώπιόν της πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση τόσο με το ύψος των δικαιωμάτων που καταβάλλονται για παροχή νερού από άλλα κυβερνητικά υδατικά έργα για περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά με τις περιοχές των τεσσάρων κοινοτήτων του εν λόγω κυβερνητικού υδατικού έργου όσο και με το ύψος των δικαιωμάτων που καταβάλλονται για παροχή νερού στις οικιστικές περιοχές των τεσσάρων υπό αναφορά κοινοτήτων, που εμπίπτουν στα όρια του εν λόγω κυβερνητικού υδατικού έργου.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα την πληροφορία ότι σε παρόμοιους με τους υπό συζήτηση κανονισμούς περιλαμβάνεται επιπρόσθετα και δικαίωμα παροχής νερού από υδατικό έργο σε κολυμβητικές δεξαμενές, αποφάσισε να περιλάβει στους υπό συζήτηση κανονισμούς αντίστοιχη πρόνοια. Με τη θέση αυτή συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι ανέφεραν στην επιτροπή ότι εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε η πρόνοια αυτή στους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται στη Βουλή την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή καταθέτει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

3 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων