Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών - Θέση Λειτουργού Πληρωμών Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Ιουνίου και 22 Οκτωβρίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΑΣΥΔΥ και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, “Αγροτική” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 20 και 45 του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου, είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών Α΄ στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών με νέο σχέδιο υπηρεσίας, όπως η θέση αυτή περιλαμβάνεται στους περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών, Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών Α´, Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών, Γραμματειακού Λειτουργού, Τεχνικού Αγροτικών Πληρωμών και Γραφέα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2005, ώστε να μετατραπεί από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση προαγωγής μόνο.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος επισήμανε ότι η υπό αναφορά θέση διαμορφώθηκε ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής από τη σύσταση του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών το 2004, όταν όλοι οι εργαζόμενοι στον εν λόγω οργανισμό ήταν νεοπροσληφθέντες. Συναφώς, για την αποφυγή προβλημάτων ελλιπούς στελέχωσης στις μεσαίες διευθυντικές βαθμίδες της πυραμίδας του πιο πάνω οργανισμού, η εργοδοτική πλευρά σε συνεργασία με τη συνδικαλιστική πλευρά αποφάσισαν όπως η θέση Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών Α΄ αποτελέσει θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής. Παράλληλα, είχαν δεσμευθεί να προωθήσουν την αντικατάσταση του εν λόγω σχεδίου, κατά το χρόνο που οι υπό αναφορά υπάλληλοι στον οργανισμό θα αποκτούσαν την απαιτούμενη προϋπηρεσία για προαγωγή.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφερε ότι η προτεινόμενη αντικατάσταση του υπό αναφορά σχεδίου υπηρεσίας είναι αναγκαία, ώστε αυτό να συμβαδίζει με τη γενικά ακολουθούμενη πολιτική, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατόπιν συμφωνίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σύμφωνα με την οποία όλες οι θέσεις στις μισθοδοτικές κλίμακες Α11 και Α13 στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι κατά κανόνα θέσεις προαγωγής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

3 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων