Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Όπως είναι γνωστό, για τους υπό αναφορά κανονισμούς έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησης του θέματος από την ολομέλεια στις 22 Οκτωβρίου 2009, λόγω ορισμένων νέων στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση των μελών της επιτροπής, η τελευταία επανεξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2009. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων (Σύνδεσμος Παράκτιας Αλιείας), του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας (Τρατάρηδες), του Ομίλου Ερασιτεχνικής Αλιείας με Σκάφος, του Συνδέσμου Πολυδύναμων Σκαφών, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων Ζυγίου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Σύνδεσμος Ερασιτεχνών Ψαράδων Εσωτερικών Υδάτων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ερασιτεχνικής Αλιείας (ΠΑΣΥΕΡΑ), ο Σύνδεσμος Αλιέων Πολυδύναμων Αδειών Αλιείας Κύπρου (ΣΑΠΑΑΚ) και ο Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της τελευταίας συνεδρίας της, η επιτροπή επανεξέτασε τους εν λόγω κανονισμούς σε σχέση με τα αποτελέσματα έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη επιστήμονα/μετρητή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ραδιενέργειας για λογαριασμό του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων Ζυγίου, αναφορικά με τα επίπεδα έκθεσης σε ένταση ακτινοβολίας από τις συσκευές δορυφορικού εντοπισμού, οι οποίες με τους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνεται να τοποθετηθούν και στα αλιευτικά σκάφη μήκους μικρότερου των δεκαπέντε μέτρων. Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, οι συσκευές αυτές εκπέμπουν μικροκύματα πολύ μεγαλύτερης έντασης από αυτά που η συγκεκριμένη έρευνα λαμβάνει υπόψη ως κρίσιμο ασφαλές όριο και ως εκ τούτου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υγεία του προσωπικού του σκάφους εκτίθεται σε σοβαρό κίνδυνο. Παράλληλα, στην ίδια έρευνα γίνεται αναφορά σε σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το οποίο, όπως καταλήγουν τα συμπεράσματα της έρευνας, επιτάσσεται η απομάκρυνση των υπό αναφορά συσκευών δορυφορικού εντοπισμού.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας επισήμανε ότι η συγκεκριμένη έρευνα λαμβάνει υπόψη κρίσιμα ασφαλή όρια τα οποία δεν είναι ευρέως αποδεκτά στον επιστημονικό χώρο, ενώ επιπρόσθετα είναι κατά πολύ χαμηλότερα από αυτά που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ασφαλή για τον άνθρωπο. Περαιτέρω, επισήμανε ότι λανθασμένα γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφού σε αυτό δε γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στις συγκεκριμένες συσκευές.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, οι συγκεκριμένες συσκευές εκπέμπουν ακτινοβολία για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο κάθε ώρα και μικρότερης έντασης από αυτή που εκπέμπει ένα κινητό τηλέφωνο. Συναφώς, τόνισε ότι τα επίπεδα της ακτινοβολίας που εκπέμπονται δεν υπερβαίνουν τα όρια που θεωρούνται επιτρεπτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου οι υπό αναφορά συσκευές δεν ενέχουν οποιοδήποτε κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε ιδιαίτερα υπόψη και τις πιο πάνω διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

 

 

3 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων