Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Οκτωβρίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Διανομέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων, ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η διόρθωση του σχετικού άρθρου της προαναφερθείσας νομοθεσίας αναφορικά με την έκδοση ειδικής άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να διορθωθεί λάθος το οποίο εκ παραδρομής ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία κατά τη μεταφορά σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με την υπό συζήτηση προτεινόμενη τροποποίηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

2 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων