Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Οκτωβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, ώστε να αξιοποιηθούν οι πρόνοιες του περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμου στο δημόσιο τομέα.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση προβλέπεται η απάλειψη των δυσμενών συνεπειών που επέρχονται στους όρους εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων, όταν αυτοί ασκούν το δικαίωμα λήψης γονικής άδειας, σύμφωνα με τον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση την ισχύουσα για τη δημόσια υπηρεσία νομοθεσία η γονική άδεια λογίζεται χωρίς απολαβές και συνεπώς δεν υπολογίζεται ως υπηρεσία για σκοπούς προαγωγής, καταβολής προσαυξήσεων, συντάξεων και δέκατου τρίτου μισθού. Για το λόγο αυτό το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, θέλοντας να επιλύσει το πρόβλημα, προέβη σε σχετικές εισηγήσεις στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ), λαμβάνοντας υπόψη και τις υποδείξεις του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε η γονική άδεια να θεωρείται άδεια απουσίας χωρίς απολαβές για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Με τον τρόπο αυτό θα υπολογίζεται πλέον ως “πραγματική υπηρεσία” και δε θα επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο τα ωφελήματα και τα δικαιώματα των δημόσιων υπαλλήλων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

20 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων