Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής Γεώργιος Τάσου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου, 6 και 13 Οκτωβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, συνοδευόμενος από λειτουργούς του συμβουλίου, και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 51 του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών, έτσι ώστε να επεκταθεί το όριο ηλικίας αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του συμβουλίου στο 63ο έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μόνιμων υπαλλήλων, καθώς και των προσωρινών υπαλλήλων του συμβουλίου, επεκτείνεται στο 63ο έτος της ηλικίας τους, νοουμένου ότι αυτοί συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 2008. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο συμβούλιο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών διασφαλίζεται το δικαίωμα αφυπηρέτησής τους με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο μέχρι την ημερομηνία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους, νοουμένου ότι αυτοί θα υποβάλουν σχετική αίτηση.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

19 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων