Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Οκτωβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εξωτερικών και Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, έτσι ώστε να τυγχάνουν κοινωνικής προστασίας και οι Κύπριοι πολίτες που υπηρετούν στις διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό με καθεστώς επιτόπιου προσωπικού, οι οποίοι στερούνται του δικαιώματος κοινωνικής ασφάλισης με βάση τη νομοθεσία του δεχόμενου κράτους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, Κύπριοι υπήκοοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και που απασχολούνται ως επιτόπιο προσωπικό στις διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό δεν ασφαλίζονται, γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του βασικού νόμου, με στόχο να τυγχάνει κοινωνικής ασφαλιστικής κάλυψης και αυτή η κατηγορία εργαζομένων.

Όπως ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε περαιτέρω, με την προτεινόμενη τροποποίηση συμφώνησαν όλα τα μέλη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασαν τη συμφωνία του υπουργείου με την προτεινόμενη τροποποίηση. Οι ίδιοι επισήμαναν στην επιτροπή ότι με την εν λόγω τροποποίηση λύνεται το πρόβλημα ενός μικρού αριθμού εργοδοτουμένων -οκτώ, εννιά άτομα- που στην πλειοψηφία τους εργάζονται στη Μόνιμη Αντιπροσωπία της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη και δε δικαιούνται κοινωνική ασφάλιση ούτε με βάση το δίκαιο του δεχόμενου κράτους -στη συγκεκριμένη περίπτωση το αμερικανικό δίκαιο- ούτε με βάση το κυπριακό δίκαιο.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε τη συμφωνία του υπουργείου με το υπό εξέταση νομοσχέδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

19 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων