Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Ιουνίου, καθώς και στις 8 και 15 Οκτωβρίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Κατασκευαστών Φυσιγγίων και Σφαιριδίων, καθώς και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, “Αγροτική” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών να παραχωρεί έγκριση για πολλαπλές εξαγωγές πυρομαχικών από τη Δημοκρατία σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικής διάρκειας τριών ετών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του προτεινόμενου νόμου, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων, αφού παρέθεσε ορισμένα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις εξαγωγές πυρομαχικών από τη Δημοκρατία σε χώρες που δεν έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών εξαγωγής των εν λόγω πυρομαχικών, αλλά και στη συνεπαγόμενη μείωση των τελών που απαιτούνται για τις εν λόγω εξαγωγές, αφού τα υφιστάμενα ετήσια τέλη παραμένουν τα ίδια για έγκριση συνολικής χρονικής διάρκειας μέχρι τρία έτη.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διευκρίνισε ότι οι άδειες εξαγωγής που εκδίδονται από το εν λόγω υπουργείο διαχωρίζονται από τις εγκρίσεις που εκδίδονται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, γιατί στηρίζονται σε διαφορετικές νομοθεσίες. Περαιτέρω, επεξήγησε ότι οι άδειες που εκδίδονται από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αποσκοπούν στον έλεγχο του προορισμού των πυρομαχικών, ενώ οι υπό συζήτηση εγκρίσεις αποτελούν ουσιαστικά εγκρίσεις φόρτωσης των πυρομαχικών.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Φυσιγγίων και Σφαιριδίων ανέφερε ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση επιτυγχάνεται αφενός η απλούστευση των διαδικασιών εξαγωγής και αφετέρου η επιθυμητή μείωση των τελών εξαγωγής των πυρομαχικών, τα οποία ήταν υψηλότερα από αυτά που επιβάλλονται από άλλες χώρες, με αρνητικά συνεπακόλουθα στην ανταγωνιστικότητα των κυπριακών προϊόντων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

20 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων