Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Μη μέλη της επιτροπής:
Πανίκκος Σταυριανός Αντρέας Φακοντής
Κυριάκος Χατζηγιάννη Ανδρέας Κυπριανού
Άγγελος Βότσης Στέλιος Ιερωνυμίδης
Σοφοκλής Φυττής  
Ρούλα Μαυρονικόλα  
Γιώργος Περδίκης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμου, έτσι ώστε να διαγραφεί η σχετική επιφύλαξη που απαγορεύει τη διάθεση και πώληση στην αγορά βιοκαυσίμων που έχουν παραχθεί από γενετικά τροποποιημένα φυτά.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο και την ενημέρωση που έτυχε η επιτροπή για το θέμα, η ανάγκη τροποποίησης της πιο πάνω πρόνοιας προέκυψε μετά από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας για λόγους αντίθεσης της υπό κατάργηση επιφυλάξεως με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με το άρθρο 28 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο προβλέπει για την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την παράγραφο 1 του άρθρου 8 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επιβεβαίωσε ότι η σχετική επιφύλαξη για απαγόρευση της διάθεσης και πώλησης βιοκαυσίμων που έχουν παραχθεί από γενετικά τροποποιημένα φυτά επιβάλλεται να διαγραφεί για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.

Όσον αφορά την απαίτηση της Υπηρεσίας Ενέργειας για προσκόμιση από τους παραγωγούς και εισαγωγείς βιοκαυσίμων πιστοποιητικού προέλευσης βιοκαυσίμων από μη γενετικά τροποποιημένα φυτά, θέμα το οποίο απασχόλησε την επιτροπή στα πλαίσια συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο ίδιος εκπρόσωπος πληροφόρησε την επιτροπή ότι δεν υπάρχει επιστημονικός τρόπος εξακρίβωσης της αυθεντικότητας των εν λόγω πιστοποιητικών και το μόνο που συνεπάγεται η διαδικασία αυτή είναι η αύξηση του κόστους των βιοκαυσίμων.

Επιπρόσθετα, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι η ψήφιση της προτεινομένης ρύθμισης δεν επηρεάζει την προσπάθεια να κηρυχθεί η Κύπρος ως χώρα ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αφού αυτή αφορά τα βιοκαύσιμα, τα οποία δεν επιμολύνουν το περιβάλλον, και όχι οργανισμούς.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σημείωσε ότι επιβάλλεται η ψήφιση της προτεινόμενης ρύθμισης, γιατί δεν υπάρχουν νομικά επιχειρήματα υποστήριξης της αντίθετης άποψης. Προκειμένου η εν λόγω εκπρόσωπος να τεκμηριώσει τους πιο πάνω ισχυρισμούς της, ανάφερε τα παραδείγματα της Αυστρίας και της Γαλλίας οι οποίες καταδικάστηκαν σε πρόστιμο από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για παρόμοιες παραβάσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, όπως εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάχθηκε εναντίον της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

 

13 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων