Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης περί Διεθνών Κανονισμών για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα του 1972 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Τάσος Μητσόπουλος
Αντώνης Αντωνίου Φειδίας Σαρίκας
Αντρέας Φακοντής Μη μέλη της επιτροπής:
Κλαύδιος Μαυροχάννας Σκεύη Κουκουμά
Γεώργιος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Σεπτεμβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ΚΝΕ), της Επιτροπής Ναυτιλίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Επαγγελματιών Τουριστικών Σκαφών (ΠΣΙΕΤΣ). Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (ΚΕΠ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι ο εκσυγχρονισμός του περί της Σύμβασης περί Διεθνών Κανονισμών για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα του 1972 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, έτσι ώστε οι πρόνοιές του να συνάδουν με τις αντίστοιχες πρόνοιες των κυρωτικών νόμων άλλων διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων που υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία και ως εκ τούτου να επιτυγχάνεται νομοθετική ομοιομορφία μεταξύ τους.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η προσθήκη στη βασική νομοθεσία του ορισμού του όρου «κυπριακό πλοίο» κατά τρόπο που να προσδιορίζεται με σαφήνεια το σχετικό πεδίο εφαρμογής του νόμου και της Σύμβασης COLREGS, έτσι ώστε να καλύπτουν και τα κυπριακά ποντοπόρα πλοία, τα κυπριακά μικρά αλιευτικά και τα κυπριακά μικρά σκάφη αναψυχής.

2. Η βελτίωση της πρόνοιας για την απαγόρευση απόπλου, καθώς και η προσθήκη διατάξεων για το δικαίωμα του πλοιοκτήτη να υποβάλλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, σε περίπτωση επιβολής απαγόρευσης απόπλου.

3. Η προσθήκη διατάξεων, έτσι ώστε να παρασχεθεί εξουσία στην αρμόδια αρχή να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, σε αντίθεση με την εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, καθώς επίσης η προσθήκη διατάξεων για παροχή δικαιώματος στον επηρεαζόμενο πλοιοκτήτη να υποβάλλει σχετική ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η ανάγκη για τροποποίηση του τελευταίου προέκυψε μετά από εισήγηση της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας για τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε η αρμόδια αρχή να έχει εξουσία επιβολής διοικητικού προστίμου, όπως γίνεται και στους άλλους κυρωτικούς νόμους και όχι να αποδέχεται την καταβολή ποσού που συμφωνείται με τον πλοιοκτήτη για εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι η ψήφισή του θα συμβάλει στην πληρέστερη εποπτεία των πιθανών παραβατών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, με πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

5 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων