Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2009. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 72 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η μεταφορά του εργάσιμου απογεύματος των δημόσιων υπαλλήλων από την Πέμπτη στην Τετάρτη για τους μήνες από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 30ή Ιουνίου από τις 3.00/3.30 μ.μ. μέχρι τις 6.00/6.30 μ.μ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, από τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων διαπιστώνεται ότι παρατηρείται μεγάλη συμφόρηση της τροχαίας κίνησης τα απογεύματα της Πέμπτης και ότι μεγάλος αριθμός ερωτηθέντων ατόμων δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της μεταφοράς του εργάσιμου απογεύματος της δημόσιας υπηρεσίας από την Πέμπτη στην Τετάρτη. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι θα μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και ότι θα εξυπηρετείται καλύτερα το κοινό από τις κυβερνητικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα δεν εργάζεται το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τα ίδια πιο πάνω στοιχεία, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού απασχόλησε επίσης το κατά πόσο η προτεινόμενη ρύθμιση θα δημιουργούσε λειτουργικά προβλήματα στη δημόσια υπηρεσία ή θα επιβάρυνε το κράτος με πρόσθετο κόστος, όπως η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης, επιδομάτων/αμοιβών ή/και άλλα λειτουργικά έξοδα. Από την έρευνα που διεξήγαγε το προαναφερόμενο τμήμα προκύπτει ότι η μεταφορά του εργάσιμου απογεύματος από την Πέμπτη στην Τετάρτη δεν αναμένεται να δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα στη δημόσια υπηρεσία, αλλά ούτε και οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος. Εξαίρεση αποτελεί η Βουλή των Αντιπροσώπων, λόγω των εργασιών της ολομέλειας η οποία συνέρχεται τα απογεύματα της Πέμπτης και επιβάλλει την παρουσία όλων των υπαλλήλων στις συνεδρίες της. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο οι υπάλληλοι της Βουλής των Αντιπροσώπων να συνεχίσουν να εργάζονται τα απογεύματα της Πέμπτης.

Σημειώνεται ότι το θέμα συζητήθηκε στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού και συμφωνήθηκε με την Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), ώστε να μεταφερθεί το εργάσιμο απόγευμα της δημόσιας υπηρεσίας από την Πέμπτη στην Τετάρτη, με εξαίρεση το εργάσιμο απόγευμα της Βουλής των Αντιπροσώπων το οποίο θα παραμείνει Πέμπτη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στην ολομέλεια την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων