Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2009. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΥΑΝΑΔ-ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Σκοπός των υπό εξέταση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) βασικών Κανονισμών, έτσι ώστε ν’ αυξηθεί η περίοδος της άδειας μητρότητας κατά τη διάρκεια της οποίας οι γυναίκες υπάλληλοι της Αρχής λαμβάνουν πλήρεις απολαβές από δέκα σε δώδεκα βδομάδες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στη συμφωνία για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006 περιλήφθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία η Αρχή αναλαμβάνει να προωθήσει τη θέσπιση των νομοθετικών εκείνων ρυθμίσεων που σκοπό έχουν την αύξηση της περιόδου της άδειας μητρότητας κατά τη διάρκεια της οποίας οι γυναίκες υπάλληλοι της Αρχής λαμβάνουν πλήρεις απολαβές από δέκα σε δώδεκα βδομάδες κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε και στη δημόσια υπηρεσία με σχετική τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, προς εκτέλεση της πρόνοιας αυτής της προαναφερόμενης συλλογικής σύμβασης το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής, κατά την 487η συνεδρία του της 16ης Μαρτίου 2009, αποφάσισε την επέκταση της άδειας μητρότητας από δέκα σε δώδεκα βδομάδες με πλήρεις απολαβές, τις οποίες θα καταβάλλει η Αρχή, με τους ίδιους ακριβώς όρους με αυτούς που ισχύουν και στην περίπτωση των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε τη συμφωνία του Τμήματος με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΥΑΝΑΔ-ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ εξέφρασαν επίσης τη συμφωνία τους με τους υπό εξέταση κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

 

 

6 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων