Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλοι Ασφαλείας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2009. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 22 του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλοι Ασφαλείας) Κανονισμών, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα διεκδίκησης του επαγγελματικού προσόντος του Συμβούλου Ασφαλείας (ADR) στους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς διάρκειας σπουδών στις θετικές επιστήμες, οι οποίοι λόγω των σπουδών τους κρίνεται ότι διαθέτουν το υπόβαθρο, μετά από την κατάλληλη εκπαίδευση και την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις, να δραστηριοποιηθούν ως Σύμβουλοι Ασφαλείας (ADR).

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, οι βασικοί κανονισμοί καθορίζουν τα ακαδημαϊκά/επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφάλειας (ADR). Με την εφαρμογή στην πράξη των εν λόγω κανονισμών διαφάνηκε ότι οι ισχύουσες διατάξεις είναι περιοριστικές, γιατί επιτρέπουν τη συμμετοχή στις πιο πάνω εξετάσεις μόνο σε υποψήφιους που είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστο διάρκειας σπουδών στη μηχανική ή κάτοχοι απολυτηρίου κυπριακής τεχνικής σχολής ή ισοδύναμης σχολής του εξωτερικού στον κλάδο μηχανολογίας με δεκαετή τουλάχιστο πείρα στον τομέα της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Με βάση τα πιο πάνω και επιπρόσθετα δεδομένου ότι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πιο πάνω εξετάσεις είναι ελάχιστοι, κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιηθούν οι κανονισμοί, ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα διεκδίκησης του επαγγελματικού προσόντος του Συμβούλου Ασφαλείας (ADR) και στους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστο διάρκειας σπουδών στις θετικές επιστήμες.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

6 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων