Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Απριλίου, 12 Μαΐου και 30 Ιουνίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης των εν λόγω κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εσπερινών Γυμνασίων.

Σκοπός των υπό μελέτη κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ώστε να εκσυγχρονιστεί η λειτουργία των εσπερινών γυμνασίων και τεχνικών σχολών, και να συνάδουν, όπου αυτό είναι δυνατό, με τους κανονισμούς λειτουργίας των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης.

Όπως είναι γνωστό, οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή ταυτόχρονα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2009, ώστε να τύχουν κοινής εξέτασης από την επιτροπή και να προωθηθούν παράλληλα στην ολομέλεια της Βουλής για έγκριση.

Στα πλαίσια της μελέτης των κανονισμών αυτών, οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εσπερινών Γυμνασίων κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής δύο υπομνήματα στα οποία αναφέρονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία χρήζουν επίλυσης και χειρισμού από πλευράς του αρμόδιου υπουργείου.

Οι πιο πάνω εκπρόσωποι ζήτησαν, μεταξύ άλλων, να ληφθούν μέτρα από πλευράς του αρμόδιου υπουργείου, ώστε η έναρξη της σχολικής χρονιάς και η προώθηση της διδακτέας ύλης του έτους να αρχίζει ουσιαστικά από τις 15 Σεπτεμβρίου. Όπως επεξήγησαν οι ίδιοι, χάνεται περίπου ένας μήνας εις βάρος της διδακτέας ύλης, διότι, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου γίνονται επαναλήψεις στην ύλη των προηγούμενων χρόνων και, αφού περατωθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις, αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων μετά την 21η Οκτωβρίου.

Αναφορικά με το πιο πάνω αίτημα των εκπροσώπων της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εσπερινών Γυμνασίων, η διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης, αφού δήλωσε ότι υπάρχουν οι σχετικές διατάξεις που ρυθμίζουν το όλο θέμα, επισήμανε ότι θα φροντίσει να δοθούν αυστηρές οδηγίες για την πιστή εφαρμογή όλων των σχετικών διατάξεων και κυρίως της προτεινόμενης διάταξης που προβλέπει ότι τα μαθήματα θα αρχίζουν τη 15η Σεπτεμβρίου.

Συναφώς, σε σχέση με το θέμα αυτό, η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο να αποστείλει σχετική εγκύκλιο, ώστε η διδακτέα ύλη του έτους να προωθείται ουσιαστικά από τη 15η Σεπτεμβρίου.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εσπερινών Γυμνασίων δήλωσαν επιπρόσθετα ότι συμφωνούν με τις τροποποιήσεις που επιφέρουν οι εν λόγω κανονισμοί, εκτός από την τροποποίηση που αφορά τον Κανονισμό 12 για τις περιπτώσεις ελλιπούς φοίτησης, κατά τις οποίες λόγω συγκεκριμένου αριθμού αδικαιολόγητων απουσιών οι μαθητές παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβριο, γι’ αυτό και ζήτησαν από την επιτροπή να παραμείνουν σε ισχύ οι υφιστάμενες πρόνοιες, που είναι πιο ευνοϊκές για τους εν λόγω μαθητές.

Όπως υποστήριξαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, πρέπει να δίδεται η ευκαιρία στους μαθητές να ολοκληρώνουν το σχολικό έτος χωρίς να παραπέμπονται για εξέταση το Σεπτέμβριο λόγω ελλιπούς φοίτησης, κυρίως εάν ληφθεί υπόψη ότι στα εσπερινά σχολεία φοιτούν εργαζόμενα άτομα, ακόμη και πολύτεκνες μητέρες των οποίων ο χρόνος είναι ιδιαίτερα πολύτιμος.

Ο αρμόδιος λειτουργός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η προτεινόμενη τροποποίηση του Κανονισμού 12 αποσύρεται από το υπουργείο, για να δοθεί η δυνατότητα να μελετηθεί καλύτερα το αίτημα των εν λόγω εκπροσώπων, ώστε αυτό να μη συγκρούεται με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τις συνέπειες λόγω απουσιών και ειδικότερα τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μαθητές παραμένουν στάσιμοι.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων