Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την πρόταση νόμου «Ο περί της Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Σοφοκλής Φυττής
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννη  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές μέλη της κ. Γιώργο Περδίκη και Κυριάκο Χατζηγιάννη, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στην πιο πάνω συνεδρία.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η εισαγωγή στο βασικό νόμο προνοιών που να καθιστούν ποινικό αδίκημα ειδικά την απόρριψη αποτσίγαρων, αναμμένων σπίρτων, αναπτήρων ή αναμμένων καρβούνων σε δημόσιους χώρους και δημόσιους δρόμους και παράλληλα να αυξάνουν την ποινή και το εξώδικο πρόστιμο για το ήδη προβλεπόμενο αδίκημα που αφορά την απόρριψη αντικειμένων σε δημόσιους χώρους και δημόσιους δρόμους.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

Ο εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου βουλευτής κ. Γιώργος Περδίκης τόνισε ότι ουσιαστικός στόχος της είναι η προληπτική αντιμετώπιση πυρκαγιών που ενδεχομένως να προκληθούν από την απόρριψη αποτσίγαρων, όπως και η αναθεώρηση των ποινών και του εξώδικου προστίμου για το αδίκημα της απόρριψης αντικειμένων σε δημόσιους χώρους και δρόμους, που τέθηκαν σε ισχύ το 1992 και δεν έχουν αναθεωρηθεί από τότε.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος καλωσόρισε την κατάθεση της πρότασης νόμου και εξέφρασε τη θέση ότι η ψήφισή της θα συμβάλει στη μείωση των πυρκαγιών και στην αποφυγή της καταστροφής των δασών της Κύπρου. Ο ίδιος ανέφερε ενδεικτικά ότι από τις 1 539 πυρκαγιές που σημειώθηκαν κατά την περίοδο από το 2000 μέχρι και το 2008 227 περιπτώσεις, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξεως του 15%, είχαν ως πιθανή αιτία την απόρριψη σπίρτου ή τσιγάρου.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας συμφώνησε τόσο με την εισήγηση για δημιουργία νέου αδικήματος όσο και με την αύξηση των ποινών και του εξώδικου προστίμου, που ήδη υπάρχουν στο βασικό νόμο, σημειώνοντας ότι, παρά το ότι οι αστυνομικοί προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες, το εξώδικο πρόστιμο είναι τόσο χαμηλό, ώστε δεν είναι αποτρεπτικό. Ο ίδιος τόνισε ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού τόσο για τις νέες ποινές όσο και για τις πρακτικές συνέπειες των πράξεών τους.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συμφώνησε με την εισήγηση που υποβλήθηκε στα πλαίσια της συζήτησης της εν λόγω πρότασης νόμου, ώστε η βασική νομοθεσία να τροποποιηθεί περαιτέρω, για να προστεθούν και τα μέλη της υπηρεσίας του στα πρόσωπα που δύνανται να εκδώσουν εξώδικο πρόστιμο βάσει των προνοιών της υπό συζήτηση πρότασης νόμου και ενημέρωσε την επιτροπή ότι από το Μάιο μέχρι και το Νοέμβριο κάθε έτους οι περιοχές της υπαίθρου περιπολούνται από πυροσβέστες και έτσι θα μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

Με την ευκαιρία της εξέτασης της εν λόγω πρότασης νόμου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος τόνισε την ανάγκη διεξαγωγής ενημερωτικής εκστρατείας από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να ενημερωθεί το κοινό τόσο για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη ρίψη αναμμένων σπίρτων, καρβούνων και αποτσίγαρων όσο και για τις επιπτώσεις στους ιδίους σε περίπτωση σύλληψής τους από αρμόδιο πρόσωπο για τα πιο πάνω αδικήματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί, με βάση τις βελτιώσεις που κρίθηκε αναγκαίο να επενεχθούν σε αυτή, στη βάση της όλης συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή. Σημειώνεται τέλος ότι έχει επίσης τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009».

 

 

 

 

 

7 Ιουλίου 2009

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων