Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2009 Νόμος (Αρ. 1) του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2009. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΚΟΤ ποσού ύψους €6.000.000 και η διάθεσή του για στήριξη του Σχεδίου Κοινωνικού Τουρισμού, στα πλαίσια του πακέτου στήριξης της τουριστικής βιομηχανίας με την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, αλλά και ως μέτρου προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εφαρμοστεί κατά το 2009 σχέδιο ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού, με την επιχορήγηση των χαμηλά αμειβομένων για διακοπές στην Κύπρο με ποσό ύψους €10.000.000.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΚΟΤ και των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Ποσό €4.000.000 θα διατεθεί μέσω του μηχανισμού που διαθέτει το Ταμείο Αδειών του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Ποσό €4.000.000 θα διατεθεί μέσω γενικού σχεδίου που θα απευθύνεται σε χαμηλόμισθους.

3. Ποσό €2.000.000 θα διατεθεί μέσω ειδικών σχεδίων που θα απευθύνονται σε συνταξιούχους των κοινωνικών ασφαλίσεων (€1 εκατομ.-€1,5 εκατομ.), στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος (€0,3 εκατομ.) και στους αναπήρους (€0,2 εκατομ.).

Περαιτέρω, για την εφαρμογή του γενικού σχεδίου και των ειδικών σχεδίων, θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του ΚΟΤ. Ειδικότερα, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση σε συγκεκριμένο έντυπο που έχει ετοιμαστεί δηλώνοντας τα ατομικά και οικογενειακά του εισοδήματα μαζί με υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια όλων όσα δηλώνονται, καθώς και δήλωση εξουσιοδότησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εξετάσει τις πληροφορίες αντλώντας στοιχεία από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται και θα καταχωρίζονται σε λογισμικό σύστημα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στη συνέχεια θα γίνεται κατάταξη των αιτήσεων με βάση το ύψος του κατά κεφαλήν εισοδήματος και θα εκδίδεται και αποστέλλεται σε όλους όσοι θα εγκριθούν σχετική επιστολή ή ειδικό δελτίο έγκρισης. Η έγκριση θα συνοδεύεται από τον κατάλογο ξενοδοχείων με τις τιμές που θα προσφέρονται.

Ο ΚΟΤ θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης των κρατήσεων, της τιμολόγησης και της πληρωμής των δικαιούχων.

Οι εκπρόσωποι του ΚΟΤ κατά τη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή ανέφεραν ότι το μέτρο που προωθείται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εξυπηρετεί το στόχο της στήριξης της τουριστικής βιομηχανίας με την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, αλλά έχει ταυτόχρονα και κοινωνική διάσταση, καθώς παρέχει την ευκαιρία σε χαμηλά αμειβομένους να κάνουν επιχορηγημένες διακοπές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων