Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και 6 Ιουλίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ποσού ύψους €68.573 για σκοπούς ενίσχυσης του Κλάδου Επιθεωρήσεων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του εν λόγω οργανισμού με τριάντα δύο (32) νέες θέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η πιο πάνω ανάγκη προέκυψε λόγω της εφαρμογής της 16ης Έκδοσης των Κανονισμών περί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας. Όπως έχει κατατεθεί, οι προαναφερθέντες κανονισμοί χαρακτηρίζονται από αυξημένη αυστηρότητα και απαιτούν περισσότερες και λεπτομερέστερες διαδικασίες ελέγχου από τις διαδικασίες που προβλέπονται στους προηγούμενους κανονισμούς. Παράλληλα, προνοούνται έλεγχοι που θα πρέπει να πραγματοποιούνται, ενόσω η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι ενεργοποιημένη. Συναφώς, οι κανονισμοί ασφάλειας απαιτούν όπως για οποιαδήποτε εργασία σε ενεργοποιημένα συστήματα χαμηλής τάσης ο εκτελών την εργασία απαραίτητα συνοδεύεται από δεύτερο πρόσωπο, το οποίο να είναι κάτοχος πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, σημειώνεται ότι, για την απρόσκοπτη λειτουργία του Κλάδου Επιθεωρήσεων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, οι συνολικές ανάγκες στελέχωσης ανέρχονται σε πενήντα οκτώ (58) πρόσθετες θέσεις, αλλά η ΑΗΚ έχει ήδη προχωρήσει σε μετακίνηση είκοσι τριών (23) υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες στον εν λόγω κλάδο για κάλυψη της θέσης Εργάτη/Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου.

Υπό το φως των πιο πάνω, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, εξακολουθεί να παραμένει ανάγκη για τα ακόλουθα:

1. Δημιουργία τριάντα δύο (32) νέων θέσεων, οι οποίες, σύμφωνα με το διοικητικό συμβούλιο της ΑΗΚ, θα κατανεμηθούν ως ακολούθως:

α. Είκοσι μία (21) θέσεις Εργάτη/ Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου (Κλ. Α1-2).

β. Επτά (7) θέσεις Τεχνικού (Κλ. Α2-5-7-8).

γ. Τέσσερις (4) θέσεις Ανώτερου Τεχνικού-Τεχνικού Μηχανικού (Κλ. Α9).

2. Κατάργηση του διπλού σταυρού για τρεις (3) θέσεις Τεχνικών στο σχετικό εδάφιο του προϋπολογισμού, ώστε με την κένωση των θέσεων αυτών να μην υπάρξει κατάργησή τους, αλλά να είναι δυνατή η πλήρωσή τους εκ νέου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται εναντίον της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων