Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2009. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ).

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τρόπο που να παρέχεται η δυνατότητα στον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης κλάδων σπουδών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προέδρου, γεγονός που θα καταστήσει πιο αποτελεσματική και ταχύτερη τη διεκπεραίωση του έργου του συμβουλίου.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΚΑΠ συμφώνησε με την τροποποίηση που επιφέρει το υπό μελέτη νομοσχέδιο.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων