Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 30 Ιουνίου 2009. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα:

α. στο Υπουργικό Συμβούλιο να διορίζει πρόεδρο και ένα μέλος του ΚΥΣΑΤΣ από καθηγητές οποιουδήποτε δημόσιου πανεπιστημίου της Κύπρου και όχι μόνο από καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και

β. στο ΚΥΣΑΤΣ να καταρτίζει τις επιτροπές κρίσεων τίτλων σπουδών από ακαδημαϊκούς επίκουρους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και καθηγητές πανεπιστημίου της Κύπρου ή του εξωτερικού και όχι αποκλειστικά από καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, με σκοπό να αντιμετωπισθεί η δυσκολία που υπάρχει σήμερα στην εξεύρεση καθηγητών ειδικών σε συγκεκριμένο θέμα.

Οι εκπρόσωποι του ΚΥΣΑΤΣ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που επιφέρει το εν λόγω νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

 

6 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων