Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμος (Αρ. 1) του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και 6 Ιουλίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΚΟΑΓ ποσού ύψους €16.000.000 και η διάθεσή του για αγορά γης και κτιρίων για το οικονομικό έτος 2009.

Ειδικότερα, οι πρόσθετες δαπάνες προορίζονται, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, για τα ακόλουθα:

1. Την προκήρυξη προσφορών με τη μέθοδο της ολικής ανάθεσης (γη, υπηρεσίες, οικοδομή, διαχωρισμός και τιτλοποίηση).

2. Την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζει η κτηματαγορά για απόκτηση γης.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο πρόεδρος του ΚΟΑΓ ανέφερε ότι, μετά από διαπίστωση της ανεπάρκειας των υφιστάμενων πιστώσεων (€4.000.000) για την αγορά γης και κτιρίων λόγω των εξελίξεων της κτηματαγοράς, καθώς και του γεγονότος ότι επιδείχθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για την υποβολή προσφορών με τη μέθοδο της ολικής ανάθεσης, κρίνεται αναγκαία η έγκριση επιπρόσθετου ποσού ύψους €16.000.000, ώστε να μπορέσει ο ΚΟΑΓ να ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών με στόχο την έναρξη των έργων κατά το Σεπτέμβρη του 2009. Ο ίδιος πιο πάνω εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο ΚΟΑΓ αξιολογεί προσφορές για απόκτηση 336 οικιστικών μονάδων συνολικής αξίας €49.000.000 (νέα προς εκτέλεση έργα).

Σημειώνεται ότι ο ΚΟΑΓ, προκειμένου να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρουσιάζουν σήμερα τόσο η κτηματαγορά όσο και η οικοδομική βιομηχανία και με απώτερο στόχο την αύξηση της προσφοράς στέγης για οικογένειες με μέτρια και χαμηλά εισοδήματα, στηρίζοντας παράλληλα την οικοδομική βιομηχανία, έχει προβεί επίσης σε δεύτερη προκήρυξη προσφορών, η διαδικασία της οποίας ολοκληρώνεται κατά το Νοέμβριο του 2009, ώστε τα έργα να αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2010. Όλα τα έργα είναι επιπρόσθετα των έργων που ο οργανισμός προγραμματίζει για ανέγερση οικιστικών μονάδων σε ιδιόκτητη γη.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής ζήτησαν επιπρόσθετα στοιχεία αναφορικά με τους όρους και τη διαδικασία προκήρυξης και κατακύρωσης της πιο πάνω προσφοράς, καθώς και λεπτομερή στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν ενώπιον του ΚΟΑΓ προς εξέταση, τα οποία ο οργανισμός δεσμεύτηκε να καταθέσει στην επιτροπή.

Στα επιπρόσθετα στοιχεία που κατέθεσε ο ΚΟΑΓ ενώπιον της επιτροπής σημειώνονται τα ακόλουθα:

1. Η προκήρυξη προσφορών δε διαχωρίζει υφιστάμενες, υπό ανέγερση ή προς εκτέλεση οικοδομές, αλλά προϋποθέτει την αδειοδότησή τους με ευθύνη των προσφερόντων.

2. Το βασικό κριτήριο που περιλαμβάνεται στους όρους του διαγωνισμού είναι οι ανάγκες του οργανισμού.

3. Με βάση την προκήρυξη με αρ. 34/98 είχαν κατακυρωθεί οι ακόλουθες προσφορές:

α. Μια στη Λεμεσό για 12 οικιστικές μονάδες.

β. Μια στη Λευκωσία για 30 οικιστικές μονάδες.

γ. Δύο στην επαρχία Αμμοχώστου: μία στο Λιοπέτρι για 9 οικιστικές μονάδες και μία στη Σωτήρα για 11 οικιστικές μονάδες.

4. Οι ανάγκες του ΚΟΑΓ, με βάση τον αριθμό των εκκρεμουσών αιτήσεων προς εξέταση, είναι οι ακόλουθες:

· 870 αιτήσεις στη Λευκωσία.

· 870 αιτήσεις στη Λεμεσό.

· 170 αιτήσεις στη Λάρνακα.

· 30 αιτήσεις στην Αμμόχωστο.

· 250 αιτήσεις στην Πάφο.

Εκ μέρους του ΚΟΑΓ κατατέθηκαν επίσης ο κατάλογος με τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά το έτος 2009 και αντίγραφο των όρων προκήρυξης των προσφορών με αρ. 32/2008, 15/09, 17/09 και 18/09.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων