Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Αθηνά Κυριακίδου
Σκεύη Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, ώστε να διασαφηνιστεί ότι διαφορές που προκύπτουν στον τομέα της απασχόλησης λόγω μη ίσης μεταχείρισης, για οποιοδήποτε από τους λόγους που προβλέπει ο βασικός νόμος, εμπίπτουν στην έννοια της εργατικής διαφοράς.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η ανάγκη για τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας προέκυψε ως αποτέλεσμα υπόθεσης που παραπέμφθηκε πρόσφατα ενώπιον του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών αναφορικά με διάκριση λόγω ηλικίας κατά την πρόσβαση σε απασχόληση. Το εν λόγω δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν ήταν το ίδιο αρμόδιο να εξετάσει την πιο πάνω διαφορά και επισήμανε συγκεκριμένα κενά στην υπό αναφορά νομοθεσία. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών καθίσταται αρμόδιο για εκδίκαση κάθε εργατικής διαφοράς που προκύπτει από το βασικό νόμο.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διευκρίνισε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο δεν αναμένεται να επηρεάσει το αποτέλεσμα της υπόθεσης αναφορικά με διάκριση λόγω ηλικίας κατά την πρόσβαση σε απασχόληση.

Όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

6 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων