Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο Τροποποιητικός (Αρ. 2) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2008 Νόμου του 2007 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιουνίου και στις 6 Ιουλίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2008 Νόμου, ώστε να εγκριθεί ποσό ύψους €133.505.000 για κάλυψη των επιπρόσθετων δαπανών που απαιτήθηκαν από τον εν λόγω οργανισμό για την αγορά και κατανάλωση καυσίμων κατά το έτος 2008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το πιο πάνω ποσό προκύπτει από τη διαφορά του αρχικά προϋπολογισθέντος ποσού (€350.545.215) και του πραγματικού ποσού που τελικά δαπανήθηκε (€484.050.215) από την ΑΗΚ για αγορά καυσίμων κατά το 2008. Στα ίδια στοιχεία αναφέρεται ότι η εν λόγω διαφορά προέκυψε κυρίως λόγω της απρόβλεπτης διαφοροποίησης της τιμής αγοράς του πετρελαίου στη διεθνή αγορά κατά το 2008, αλλά και της διακύμανσης της ισοτιμίας του ευρώ με το δολάριο Αμερικής.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι τελικές πραγματικές δαπάνες της ΑΗΚ για καύσιμα κατά το 2008 συμψηφίζονται ως ακολούθως:

1. €453,8 εκατομ. για το μαζούτ (€108.985.000 διαφορά μεταξύ του αναθεωρημένου και του τακτικού προϋπολογισμού),

2. €17,8 εκατομ. για το ντίζελ (€12.096.000 διαφορά μεταξύ του αναθεωρημένου και του τακτικού προϋπολογισμού) και

3. €12,4 εκατομ. για το κόστος αγοράς δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων που πρέπει να αγορασθούν, για να καλύψουν τη διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων και κατανεμηθέντων δικαιωμάτων για το 2008.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής κάλεσαν τους αρμοδίους να μελετήσουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης πιο αποτελεσματικού τρόπου εκτίμησης των προβλέψεων που εκάστοτε περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Αρχής, ώστε να αποφεύγεται το συχνά παρατηρούμενο φαινόμενο στην ΑΗΚ οι εκτιμήσεις-προβλέψεις που περιλαμβάνονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς της να αποκλίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα τελικά πραγματικά δεδομένα.

Επιπρόσθετα, τα μέλη της επιτροπής κάλεσαν τους αρμοδίους να καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής πιο λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά με το κόστος των φορτίων πετρελαίου που αγοράζει η ΑΗΚ, καθώς και συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το τελικό κόστος στο οποίο υπόκειται ο καταναλωτής. Συνακόλουθα, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΑΗΚ με επιστολή του, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2009, κατέθεσε τα ζητηθέντα στοιχεία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται εναντίον της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

7 Ιουλίου 2009

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων