Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Κοινής Σύμβασης για την Ασφάλεια της Διαχείρισης Αναλωμένων Πυρηνικών Καυσίμων και για την Ασφάλεια της Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Αθηνά Κυριακίδου
Σκεύη Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου και 2 Ιουλίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κοινής Σύμβασης για την Ασφάλεια της Διαχείρισης Αναλωμένων Πυρηνικών Καυσίμων και για την Ασφάλεια της Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων, η οποία άνοιξε για υπογραφή στις 29 Σεπτεμβρίου 1997 στη Βιέννη και τέθηκε σε ισχύ στις 28 Ιουνίου 2008 και στην οποία προσχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Ιανουαρίου 2006. Με την κύρωση της υπό αναφορά σύμβασης και την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτής, η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταστεί συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η προσχώρηση στη σύμβαση θα επιτρέψει τη διεθνή παρουσία της Κύπρου σε όλες τις συνελεύσεις και συζητήσεις στο πλαίσιο της σύμβασης και θα ενισχύσει τόσο την εικόνα της στη διεθνή σκηνή όσο και το νομικό και γενικότερο πλαίσιο για προστασία του πληθυσμού αναφορικά με τους κινδύνους από τις αποστολές και τη διαχείριση αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Όπως ο ίδιος επίσης δήλωσε, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κύπρο, αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι παγκοσμίως και ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου (Τουρκία, Αίγυπτος, Συρία, Ιταλία, Αλβανία κ.λπ.) έχει αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε στα μέλη της επιτροπής ότι τα θέματα που καλύπτονται από την πιο πάνω σύμβαση ρυθμίζονται στην Κύπρο από τους περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων και Αναλωμένου Πυρηνικού Καυσίμου) Κανονισμούς του 2009 (ΚΔΠ 86/2009) και οι κανονισμοί αυτοί είναι απόλυτα συμβατοί με τις πρόνοιες της σύμβασης.

Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε επίσης ότι η διάθεση στο περιβάλλον ραδιενεργών αποβλήτων ελέγχεται αυστηρά από την ισχύουσα νομοθεσία για ακτινοπροστασία και πυρηνική ασφάλεια και αυτή δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όπως ο ίδιος επίσης εξήγησε, με βάση τους όρους της σχετικής άδειας που χορηγείται, μικρός αριθμός κέντρων πυρηνικής ιατρικής ή αναλυτικών εργαστηρίων που παράγουν ελάχιστες ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων με μικρούς χρόνους ημιζωής αποθηκεύουν τα υγρά ή στερεά απόβλητά τους για όσο χρόνο χρειάζεται, ώστε η ραδιενέργεια που εκπέμπουν να μειωθεί κάτω από τα καθοριζόμενα στη νομοθεσία επίπεδα και να απορρίπτονται στη συνέχεια ως συνήθη απόβλητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, στην Κύπρο δεν υπάρχουν αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα, οι παραγόμενες ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων είναι ασήμαντες και δε γίνονται αποστολές τέτοιων υλικών. Σύμφωνα όμως με τον εκπρόσωπο του αρμόδιου υπουργείου, υπάρχει το ενδεχόμενο μελλοντικά να προκύψει ανάγκη για εξαγωγή πολύ μικρών ποσοτήτων ραδιενεργών αποβλήτων από διάφορα ερευνητικά εργαστήρια ή για έγκριση της διαμετακόμισης μέσω Κύπρου τέτοιων υλικών. Επίσης, όπως ο ίδιος επισήμανε, με την κατασκευή πυρηνικών σταθμών σε γειτονικές χώρες είναι πιθανό να αυξηθούν οι αποστολές ή ο κίνδυνος απόρριψης τέτοιων υλικών στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Σημειώνεται ότι αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του κυρωτικού αυτού νόμου είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω της Υπηρεσίας Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, που εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία για ακτινοπροστασία και πυρηνική ασφάλεια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης.

6 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων