Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας  
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 31ης Μαρτίου και 7ης Ιουλίου 2009. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου και του ΚΕΒΕ.

Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, η Έφορος Ασφαλίσεων, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία, ο Κυπριακός Εργοδοτικός Σύνδεσμος Τραπεζών, ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Διοικητικών Συμβούλων, ο Σύνδεσμος Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου, η ΟΕΒ και ο Σύνδεσμος Δημόσιων Εταιρειών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Δημόσιων Εταιρειών Κύπρου έστειλε επιστολή στην οποία τονίζεται η ανάγκη απλοποίησης των διάφορων νομοθεσιών που αφορούν τις εταιρείες.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου, που τροποποιεί τον περί Εταιρειών Νόμο, είναι η αποσαφήνιση, διόρθωση και ο εκσυγχρονισμός ορισμένων διατάξεων του βασικού νόμου, κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται ο στόχος της αναβάθμισης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως διεθνούς κέντρου παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και η ευθυγράμμιση του βασικού νόμου με εναρμονιστικούς νόμους της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, για την ετοιμασία του νομοσχεδίου αυτού πραγματοποιήθηκε σειρά διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) και του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA). Στο ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα αναφέρεται ότι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο αναμένεται να προκύψουν οφέλη για τις επιχειρήσεις, αφού θα γίνεται εξοικονόμηση χρόνου, απλούστευση διαδικασιών και αύξηση της ανταγωνιστικότητας χωρίς οποιοδήποτε κόστος.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της μελέτης του εν λόγω νομοσχεδίου, τόσο από πλευράς μελών της επιτροπής όσο και από πλευράς των εμπλεκόμενων φορέων, έγινε ανταλλαγή απόψεων και υποβλήθηκαν εισηγήσεις για βελτιώσεις επί του υπό αναφορά κειμένου του νομοσχεδίου. Ωστόσο, λόγω των πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων και ενόψει της διακοπής των εργασιών του κοινοβουλίου για τις θερινές διακοπές, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα αναμενόμενα οφέλη για τον επιχειρηματικό κόσμο από την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, η επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει στην ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ως έχει. Παράλληλα, η επιτροπή επιφυλάσσεται να εξετάσει περαιτέρω όλες τις εισηγήσεις για τυχόν βελτιώσεις και τροποποιήσεις επί του περί Εταιρειών Νόμου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, όλες οι πλευρές της επιτροπής επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του υπό συζήτηση νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων