Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008» και «Ο περί Eκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιουνίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να καταργηθεί ο ξεχωριστός συντελεστής εταιρικού φόρου, ύψους 25%, που επιβάλλεται στους οργανισμούς δημόσιου δικαίου και να υιοθετηθεί ενιαίος συντελεστής φορολόγησης, ύψους 10%, ώστε να τυγχάνουν όλες οι εταιρείες ίσης φορολογικής μεταχείρισης.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να καταργηθεί η επιβολή φόρου ύψους 3% στους οργανισμούς δημόσιου δικαίου και να υιοθετηθεί για όλες τις εταιρείες, περιλαμβανομένων των υπό αναφορά οργανισμών, ενιαίος τρόπος υπολογισμού του ποσού που καταβάλλεται ως έκτακτη εισφορά για την άμυνα του τόπου.

Ειδικότερα, με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι οργανισμοί δημόσιου δικαίου που πραγματοποιούν κέρδη από επιχείρηση θα καλούνται να καταβάλουν ως έκτακτη εισφορά για την άμυνα της Δημοκρατίας ποσά που θα υπολογίζονται, αναλογικά, ως ακολούθως:

1. Στην περίπτωση που η εταιρεία δε θα πραγματοποιήσει διανομή μερίσματος και οι μέτοχοί της είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, θα καταβάλλεται εισφορά ύψους 9,45% πάνω στη λογιζόμενη διανομή των κερδών.

2. Στην περίπτωση διανομής του συνόλου των κερδών στους μετόχους, θα καταβάλλεται εισφορά ύψους 13,5%, που θα υπολογίζεται πάνω στα κέρδη του οργανισμού μετά το φόρο εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με την εφαρμογή των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων υπολογίζεται ότι τα δημόσια έσοδα θα υποστούν απώλεια 20 εκατομ. ευρώ, τουλάχιστον, ετησίως. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος στο 10% για τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου, χωρίς την ταυτόχρονη εισαγωγή της έκτακτης εισφοράς επί της λογιζόμενης διανομής των κερδών των ίδιων οργανισμών, θα συνιστούσε μη συμβατή κρατική ενίσχυση.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών διατύπωσε την άποψη ότι με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια καταργείται η στρέβλωση που χαρακτηρίζει τη φορολόγηση κερδών μεταξύ των εταιρειών και των οργανισμών δημόσιου δικαίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και του μέλους της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της επιτροπής βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμους, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009» και «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009», αντίστοιχα.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

30 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων