Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Υπεράριθμων Θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Νίκος Κουτσού
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Άριστος Αριστοτέλους
Τάκης Χατζηγεωργίου Ανδρέας Αγγελίδης
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιαννάκης Ομήρου
Αθηνά Κυριακίδου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 26 Ιουνίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπρόσωποι της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ), της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και της Συντονιστικής Επιτροπής Συνδέσμων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων. Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου (ΣΙΣΚ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην πιο πάνω συνεδρία της επιτροπής.

Η δεύτερη συνεδρία της επιτροπής πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, στην παρουσία του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 13 του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου, καθορίζονται τα κριτήρια, το ποσοστό, οι διαδικασίες και ο τρόπος προσφοράς των υπεράριθμων θέσεων σε ειδικές κατηγορίες στα δημόσια πανεπιστήμια τόσο στα πλαίσια των παγκύπριων εξετάσεων όσο και εκτός της διαδικασίας των παγκύπριων εξετάσεων. Στους ίδιους κανονισμούς προβλέπεται ότι η προσφορά των υπεράριθμων θέσεων εκτός της διαδικασίας των παγκύπριων εξετάσεων με βάση διεθνή προσόντα πρόσβασης θα αρχίσει από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Εισάγοντας τους υπό αναφορά κανονισμούς ενώπιον της επιτροπής, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι μετά από ένα χρόνο περίπου συζήτησης του όλου θέματος μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος, με αποτέλεσμα να ετοιμαστούν οι υπό συζήτηση κανονισμοί, οι οποίοι αποτελούν και την επίσημη πρόταση της εκτελεστικής εξουσίας, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκε υπό τη μορφή των κανονισμών ενώπιον της Βουλής.

Αναφερόμενος στο ειδικότερο θέμα που ρυθμίζεται από τους προτεινόμενους κανονισμούς αναφορικά με τις υπεράριθμες θέσεις σε ποσοστό 3% εκτός της διαδικασίας των παγκύπριων εξετάσεων με βάση τα διεθνή προσόντα πρόσβασης, ανέφερε ότι η συζήτησή του έχει λήξει σε αντιδιαστολή με τη συζήτηση του γενικότερου θέματος της νέας μεθόδου εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια, για το οποίο ο διάλογος θα συνεχιστεί και αναμένεται να διαρκέσει για τρία περίπου ακόμα χρόνια πριν από τη λήψη των τελικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου, όπως ο ίδιος επισήμανε, το θέμα των υπεράριθμων θέσεων δε θα πρέπει να “εγκλωβιστεί” στη συζήτηση του πιο πάνω γενικότερου θέματος.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου δήλωσε ότι κατά το περασμένο έτος το αίτημα για αναστολή της απόφασης αναφορικά με τις εν λόγω υπεράριθμες θέσεις έγινε σεβαστό, γι’ αυτό και πραγματοποιήθηκε ένας εποικοδομητικός διάλογος, ο οποίος κατέληξε στη σύνταξη των προτεινόμενων κανονισμών. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ομοφωνία όλων των πλευρών σε σχέση με τους προτεινόμενους κανονισμούς δε σημαίνει, όπως ο ίδιος ανέφερε, ότι δεν έχει προηγηθεί διάλογος επί του θέματος. Σύμφωνα επίσης με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, με βάση νομική γνωμοδότηση που έχει δοθεί στο ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει από πλευράς προϋπολογισμού από τη φετινή χρονιά με την εισδοχή φοιτητών σε υπεράριθμες θέσεις πέραν της διαδικασίας των παγκύπριων εξετάσεων σε ποσοστό 3% με βάση τα διεθνή προσόντα πρόσβασης.

Τέλος, ο πρύτανης, τοποθετούμενος επί του συνόλου του κειμένου των προτεινόμενων κανονισμών, ανέφερε ότι συμφωνεί με αυτό με εξαίρεση δύο επιφυλάξεις που έχουν περιληφθεί σε σχέση με τις υπεράριθμες θέσεις εκτός της διαδικασίας των παγκύπριων εξετάσεων, οι οποίες κατά την άποψή του επηρεάζουν την αυτονομία των πανεπιστημίων. Όπως ειδικότερα εξήγησε, με βάση τις επιφυλάξεις αυτές, αφαιρείται η εξουσία του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου να προβαίνει στην κατανομή και διάθεση θέσεων στα διάφορα τμήματα. Η εξουσία αυτή του συμβουλίου, όπως ανέφερε ο ίδιος, παρέχεται στο συμβούλιο με βάση τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμούς.

Εκφράζοντας τις απόψεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ, η πρόεδρός της δήλωσε ότι δε διαφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς, αλλά, όσον αφορά την εισήγηση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου για αφαίρεση των δύο προαναφερθεισών επιφυλάξεων, εξέφρασε την άποψη ότι η ύπαρξή τους δικαιολογείται και θα πρέπει να παραμείνουν.

Η πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ τόνισε ότι, σύμφωνα με τη θέση της οργάνωσής της, δεν έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστικός διάλογος για το όλο ζήτημα, γι’ αυτό και θα πρέπει ο διάλογος αυτός να ξεκινήσει, ώστε να εξασφαλιστεί ένα σύστημα πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια που να βασίζεται στις αρχές της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης παρέχοντας ίσα δικαιώματα πρόσβασης σε όλους. Όπως η ίδια δήλωσε, τα δημόσια πανεπιστήμια είναι κατάκτηση όλων και η ΟΕΛΜΕΚ είναι πρόθυμη να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο, στον οποίο να προχωρούν τα εμπλεκόμενα μέρη με συναίνεση. Επειδή ακριβώς ο ουσιαστικός αυτός διάλογος δεν έχει διεξαχθεί, η οργάνωσή της διαφωνεί, όπως η ίδια επισήμανε, σε σχέση κυρίως με την προσφορά από τα δημόσια πανεπιστήμια υπεράριθμων θέσεων εκτός της διαδικασίας των παγκύπριων εξετάσεων σε ποσοστό 3% με βάση τα διεθνή προσόντα πρόσβασης.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΦΕΝ δήλωσε ότι η οργάνωσή του στηρίζει την προσπάθεια συνέχισης του διαλόγου για εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης, αλλά διαφωνεί με τις εκβιαστικές ενέργειες από πλευράς της ΟΕΛΜΕΚ κατά την περίοδο των παγκύπριων εξετάσεων. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος εξέφρασε την έντονη ανησυχία της οργάνωσής του για το ενδεχόμενο η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου να προχωρήσει την επομένη της συνεδρίας της επιτροπής σε μονομερή λήψη απόφασης. Όπως τόνισε ο ίδιος, η ΠΟΦΕΝ διαφωνεί με τη λήψη τέτοιων μονομερών αποφάσεων αναφορικά με το επίμαχο θέμα.

Εκφράζοντας τις θέσεις της οργάνωσής του, ο εκπρόσωπος της ΠΣΕΜ δήλωσε ότι συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, σε περίπτωση όμως που διαφοροποιηθούν στη βάση της πιο πάνω εισήγησης του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, τότε η ΠΣΕΜ θα επιθυμούσε να διεξαχθεί διάλογος, για να κατατεθούν και οι δικές της απόψεις.

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης δήλωσε ότι συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, αν όμως επέλθουν αλλαγές στη βάση των εισηγήσεων του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οργάνωσή του έχει την άποψη ότι ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί.

Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Συνδέσμων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων, αφού κατέθεσε γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις της οργάνωσής του, δήλωσε ότι η τελευταία συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκε την αύξηση του ποσοστού 3%, το οποίο κρίνεται από την ίδια οργάνωση ως χαμηλό, αφού σ’ αυτό συμπεριλαμβάνονται υποψήφιοι απόφοιτοι δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας την εισήγηση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου για διαγραφή των δύο συγκεκριμένων επιφυλάξεων, επειδή περιορίζουν την αυτονομία του πανεπιστημίου, ανέφερε ότι σύμφωνα με το νόμο για τη διεξαγωγή των παγκύπριων εξετάσεων, όταν υπάρχει σύγκρουση του νόμου αυτού με πρόνοιες άλλων νόμων ή κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα εισαγωγής στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπερισχύουν οι διατάξεις του εν λόγω νόμου.

Η επιτροπή, για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης, ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει γραπτώς στοιχεία αναφορικά με το τι ισχύει στα πανεπιστήμια της Ευρώπης σε σχέση με τα συστήματα εισδοχής φοιτητών σε αυτά και κυρίως κατά πόσο ισχύουν δύο ή και περισσότερα συστήματα εισδοχής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών σε σχέση με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, σε πρώτο στάδιο έκρινε σκόπιμο η περαιτέρω συζήτησή τους να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί μετά τις θερινές διακοπές του σώματος, με στόχο οι κανονισμοί αυτοί να εγκριθούν πριν από το τέλος του 2009. Ωστόσο, στις 24 Ιουνίου 2009 η σύγκλητος του πανεπιστημίου αποφάσισε να προχωρήσει στην εισαγωγή φοιτητών εκτός της διαδικασίας των παγκύπριων εξετάσεων σε ποσοστό 3% με βάση διεθνείς εξετάσεις. Η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου προχώρησε στην εν λόγω μονομερή ενέργειά της, ενεργοποιώντας σχετική πρόνοια της νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο πανεπιστήμιο μέχρι της έκδοσης των σχετικών κανονισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων να μπορεί να ρυθμίζει με κανόνες του το πιο πάνω ζήτημα. Στη συνέχεια η ΟΕΛΜΕΚ, αντιδρώντας στην πιο πάνω απόφαση της συγκλήτου, εξήγγειλε την πρόθεσή της για λήψη μέτρων κατά της εν λόγω ενέργειας του πανεπιστημίου.

Υπό το φως της πιο πάνω κατάστασης που δημιουργήθηκε και για αποτροπή οποιασδήποτε αναταραχής στους κόλπους της παιδείας, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να μην αναβάλει την εξέταση των εν λόγω κανονισμών, αλλά να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την εξέτασή τους πριν από τις θερινές διακοπές του σώματος. Για το σκοπό αυτό πραγματοποίησε συνεδρίασή της στην παρουσία του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στα πλαίσια της οποίας μελέτησε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την προώθηση και έγκριση των εν λόγω κανονισμών κατά τρόπο ουσιαστικά και νομικά ορθό.

Ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής απόψεων και αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η επιτροπή αποφάσισε να υιοθετήσει τους υπό συζήτηση κανονισμούς, τροποποιώντας τους κατά τρόπο που να διασαφηνίζεται σε αυτούς ότι η προσφορά των υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό 3% με βάση διεθνή προσόντα πρόσβασης δε θα αρχίσει από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Παράλληλα, περιέλαβε σε αυτούς σχετική επιφύλαξη, έτσι ώστε οι εν λόγω θέσεις να μη δύναται να προσφερθούν στην κατηγορία αυτή, παρά μόνο εφόσον υπάρξουν νέοι για το σκοπό αυτό κανονισμοί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού διαμόρφωσε τους κανονισμούς με βάση τις πιο πάνω θέσεις της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, αγγέλλοντας την εν λόγω απόφαση της επιτροπής, κάλεσε τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου να αναιρέσει τη μονομερή απόφασή της για εισδοχή φοιτητών κατά τη φετινή χρονιά σε ποσοστό 3% με υπεράριθμες θέσεις και παράλληλα κάλεσε την ΟΕΛΜΕΚ να αποσύρει άμεσα τα μέτρα που εξήγγειλε. Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος της επιτροπής ζήτησε από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να καλέσει τα μέρη σε εντατικό διάλογο για εξεύρεση λύσης σε σχέση με το επίμαχο θέμα, καταθέτοντας νέους περί τούτου κανονισμούς στη Βουλή, ώστε αυτοί να εγκριθούν από το σώμα πριν από το τέλος του 2009.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, παρ’ όλον ότι συμφωνούν με την πιο πάνω ομόφωνη θέση της επιτροπής, δήλωσαν ότι επιθυμούν να επεξηγήσουν περαιτέρω τη θέση τους, γι’ αυτό και κατέθεσαν σχετικό έγγραφο με τις θέσεις τους, το οποίο παρατίθεται αυτούσιο:

«Τοποθέτηση κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου με επιστολή το 2006 προς τον τότε Υπουργό Παιδείας κ. Άκη Κλεάνθους ήγειρε το θέμα των υπεράριθμων θέσεων. Μετά την παρέλευση δύο ετών χωρίς οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2008 εξήγγειλε την πρόθεσή του σύμφωνα με την οποία το 10% των νεοεισερχόμενων φοιτητών του να εισάγεται βάσει διεθνών εξετάσεων. Σημειώνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας το πανεπιστήμιο δύναται να καθορίζει το ίδιο το ποσοστό των φοιτητών που θα εισάγονται με διεθνείς εξετάσεις. Το 2008 η Βουλή ανέλαβε αυτεπάγγελτα να θέσει το θέμα προς συζήτηση, με σκοπό να βρεθεί ικανοποιητική τομή για όλα τα μέρη. Στις 14 Μαΐου 2008 η Βουλή με απόφασή της κάλεσε το πανεπιστήμιο να αναστείλει την εφαρμογή της απόφασής του, με την προϋπόθεση ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα προχωρούσαν σε ουσιαστικό διάλογο, με στόχο την κατάληξη του θέματος εντός της ακαδημαϊκής χρονιάς 2008-2009.

Μετά από ένα χρόνο εκτεταμένου διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, το Συμβούλιο Παιδείας κατά πλειοψηφία κατέληξε σε συμβιβαστική πρόταση, σύμφωνα με την οποία το 3% των νεοεισερχόμενων φοιτητών θα εισερχόταν στο πανεπιστήμιο βάσει διεθνών εξετάσεων. Δεδομένης της υπό αναφορά συμφωνίας στις 14 Μαΐου 2009, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή κανονισμούς με τη μορφή του κατεπείγοντος με τους οποίους ρυθμιζόταν το θέμα, όπως είχε συμφωνηθεί στο Συμβούλιο Παιδείας. Η πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων, πλην του ΑΚΕΛ, απέρριψε την κήρυξή τους ως κατεπειγόντων και έτσι παραπέμφθηκαν στην επόμενη συνεδρία της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Η ολιγωρία εκ μέρους κομμάτων να τοποθετηθούν, όπως επίσης και η στάση της πλειοψηφίας της ΟΕΛΜΕΚ δε συνέβαλαν στην κατάληξη του θέματος, με αποτέλεσμα το πανεπιστήμιο, παρά τις ομόφωνες εκκλήσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων, να αποφασίσει μονομερώς για εισαγωγή φοιτητών με διεθνείς εξετάσεις από τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά.

Ως ΑΚΕΛ υιοθετούμε την εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα ότι η μοναδική ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί κατά την τελευταία συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Διευθέτηση με την οποία παραπέμπεται η εφαρμογή των κανονισμών στην ακαδημαϊκή χρονιά 2010-2011.

Η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εκτιμά ότι με αυτή την κατάληξη κλείνει το ήσσονος σημασίας θέμα των υπεράριθμων θέσεων και δίνεται η ευκαιρία, βάσει και της σχετικής πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου, να ξεκινήσει ο διάλογος για το ευρύτερο θέμα της εισαγωγής φοιτητών στα δημόσια ανώτατα ιδρύματα της Κύπρου. Δέσμευση την οποία αναμένουμε να τηρήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και φορείς».

 

 

30 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων