Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Νίκος Κουτσού
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 23 Ιουνίου 2009. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ), της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ώστε να επενεχθούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Να διαφοροποιηθεί η κοινή νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά τη συγχώνευση δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων και τη δημιουργία περιφερειακών δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων, ώστε να τίθεται θέμα παύσης της λειτουργίας τους, όταν ο αριθμός των μαθητών σε δημοτικό σχολείο είναι κάτω των δεκαπέντε και σε νηπιαγωγείο κάτω των δέκα.

2. Να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο τη συνέχιση της λειτουργίας δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου με αριθμό μαθητών κάτω των δεκαπέντε ή των δέκα αντίστοιχα, όταν το συγκεκριμένο σχολείο είναι σε απομακρυσμένη περιοχή ή όταν το συγκεκριμένο σχολείο είναι ήδη περιφερειακό.

3. Να απαλειφθεί ο χρονικός περιορισμός των δύο σχολικών ετών, που ισχύει σήμερα, όσον αφορά την παραχώρηση άδειας συνέχισης της λειτουργίας των εν λόγω σχολείων από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις θα αποτραπεί το άμεσο και υποχρεωτικό κλείσιμο δύο δημοτικών σχολείων από τη σχολική χρονιά 2009-2010 και ενός δημοτικού σχολείου και δεκαεφτά νηπιαγωγείων από τη σχολική χρονιά 2010-2011, όπως και άλλων σχολείων στο μέλλον. Από τα σχολεία αυτά κάποια θα κλείσουν ακόμα και μετά την ψήφιση της προτεινόμενης νομοθεσίας, γιατί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεχίζει τις προσπάθειες για δημιουργία περιφερειακών σχολείων. Παρ’ όλα αυτά, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να αποτραπεί το υποχρεωτικό κλείσιμο κάποιων σχολείων και ειδικά των σχολείων που δε γειτνιάζουν με άλλα, όπως για παράδειγμα το Δημοτικό Σχολείο Κάμπου ή το Νηπιαγωγείο Μουτουλλά.

Περαιτέρω, στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό μελέτη κανονισμούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Κατά την παρούσα σχολική χρονιά λειτουργούν με αριθμό μαθητών κάτω των δεκαπέντε έξι δημοτικά σχολεία και είκοσι δύο δημόσια νηπιαγωγεία. Με βάση τον υφιστάμενο Κανονισμό 6, τα Δημοτικά Σχολεία Κάμπου και Αγίων Βαβατσινιάς, τα οποία για δεύτερη συνεχή σχολική χρονιά λειτουργούν με αριθμό μαθητών κάτω των δεκαπέντε, θα πρέπει να κλείσουν από τη σχολική χρονιά 2009-2010. Τα υπόλοιπα σχολεία με αριθμό μαθητών κάτω των δεκαπέντε θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να κλείσουν, εάν ο αριθμός των μαθητών τους παραμείνει κάτω των δεκαπέντε.

2. Η ΠΟΕΔ και οι επηρεαζόμενες κοινότητες έχουν εκφράσει διαμαρτυρίες σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Η ΠΟΕΔ συγκεκριμένα θεωρεί ότι η υφιστάμενη κατάσταση θα επηρεάσει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα διορίζονται, αφού θα κλείσουν ορισμένα σχολεία και επιπλέον σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σταματήσει υποχρεωτικά η λειτουργία πολλών άλλων. Οι κοινότητες επίσης θεωρούν ότι τυχόν κλείσιμο του σχολείου της κοινότητάς τους θα επηρεάσει τη ζωή στην κοινότητα και περαιτέρω ότι η συνέχιση της εφαρμογής του υφιστάμενου κανονισμού δε συνάδει με τις υποσχέσεις της παρούσας κυβέρνησης, η οποία δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει την ύπαιθρο. Επισημαίνεται σχετικά ότι αρκετές από τις επηρεαζόμενες σχολικές μονάδες έχουν άρτια υλικοτεχνική υποδομή και είναι πλήρως εξοπλισμένες και γι’ αυτό το λόγο οι κοινότητες δεν αποδέχονται την εγκατάλειψή τους και τη μη αξιοποίησή τους.

3. Η πάγια πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η συμπλεγματοποίηση μικρών σχολικών μονάδων και η δημιουργία περιφερειακών σχολείων για παιδαγωγικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Εντούτοις, ο υφιστάμενος Κανονισμός 6 δεν μπορεί να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις σχολείων με αριθμό μαθητών κάτω των δεκαπέντε για τους ακόλουθους λόγους:

α. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει γειτονικό σχολείο σε κοντινή απόσταση, οπότε τυχόν τερματισμός της λειτουργίας ενός σχολείου θα αναγκάσει τα παιδιά νηπιαγωγείου ή και δημοτικού να διανύουν μεγάλες αποστάσεις, για να μεταβούν στο σχολείο τους.

β. Τα παιδιά των δημοτικών σχολείων και κυρίως των νηπιαγωγείων (ηλικίας τριών χρονών μέχρι πέντε χρονών και οκτώ μηνών) είναι επικίνδυνο να διακινούνται με λεωφορείο για μεγάλες αποστάσεις ή σε δύσβατες/ορεινές περιοχές.

γ. Αρκετά από τα σχολεία που πρέπει να κλείσουν έχουν ήδη γίνει περιφερειακά, δηλαδή φοιτούν σε αυτά παιδιά από διάφορες κοινότητες, και τυχόν τερματισμός της λειτουργίας του σχολείου θα αναγκάσει πολλά παιδιά να διανύουν ακόμη μεγαλύτερη απόσταση, για να μεταβούν στο σχολείο.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, εκφράζοντας όμως τις ακόλουθες επιμέρους απόψεις και επιφυλάξεις:

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει δικλίδα ασφαλείας για το κλείσιμο ενός σχολείου. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να αφήνεται αόριστο το χρονικό σημείο παύσης της λειτουργίας του σχολείου και δεν πρέπει η σχετική απόφαση να λαμβάνεται μόνο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά αυτό να γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι που να παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες της κάθε περιοχής.

Επίσης, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου εισηγείται τη σύσταση επιτροπής, που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της ΠΟΕΔ, του οικείου κοινοτικού συμβουλίου και συνδέσμου γονέων, η οποία θα αποφασίζει αν και πότε θα παύσει να λειτουργεί το δημοτικό σχολείο/νηπιαγωγείο της κοινότητας στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων επισήμαναν ότι το κράτος οφείλει να έρθει αρωγό και να καλύπτει όλα τα έξοδα της σχολικής μονάδας, τη διευθέτηση και πληρωμή του κόστους μεταφοράς των μαθητών στο περιφερειακό σχολείο, καθώς και την παροχή συσσιτίου σε όλα τα παιδιά του σχολείου. Ειδικότερα, τόνισαν την ανάγκη θεσμοθέτησης της μεταφοράς των μαθητών.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε, σε σχέση με τις διάφορες επιφυλάξεις που εξέφρασαν τα πιο πάνω εμπλεκόμενα μέρη, ότι, με βάση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο μελετά τις θέσεις των κοινοτήτων που υποβάλλονται ενώπιόν του μέσω του αρμόδιου υπουργού, προτού αποφασίσει για συνέχιση της λειτουργίας του συγκεκριμένου σχολείου.

Ο διευθυντής δημοτικής εκπαίδευσης επιπρόσθετα διαβεβαίωσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι η μεταφορά με λεωφορεία των μαθητών στα περιφερειακά σχολεία είναι ήδη θεσμοθετημένη, ώστε τα παιδιά να μεταφέρονται δωρεάν.

Η επιτροπή επισήμανε αναφορικά με το θέμα της μεταφοράς των μαθητών ότι είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών των περιφερειακών σχολείων, καθώς και η λήψη μέτρων στήριξης των σχολικών αυτών μονάδων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

30 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων