Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Τορναρίτης
Ιωνάς Νικολάου Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 14 και 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου Κανονισμών, ώστε να συμπεριληφθούν σ’ αυτούς πρόνοιες οι οποίες ρυθμίζουν την παροχή εφάπαξ φιλοδωρήματος στους τακτικούς εργάτες του υπό αναφορά συμβουλίου ή στους κληρονόμους τους, ανάλογα με την περίπτωση, κατά την αφυπηρέτηση ή την αποχώρησή τους από την υπηρεσία ή το θάνατό τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, οι οποίες θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιουνίου 1992.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου το 2004 υιοθέτησε τους περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας Κανονισμούς, όπου εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε σ’ αυτούς πρόνοια σύμφωνα με την οποία να παρέχεται φιλοδώρημα σε τακτικούς εργάτες κατά την αφυπηρέτηση ή την αποχώρησή τους από την υπηρεσία. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη με τους υπό συζήτηση κανονισμούς πρόνοια περιλαμβανόταν στους περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου Κανονισμούς του 1995 πριν από την υιοθέτηση των αντίστοιχων κανονισμών που ισχύουν για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας και τέτοια πρόνοια περιλαμβάνεται επίσης σε αντίστοιχους κανονισμούς που διέπουν άλλα συμβούλια αποχετεύσεων. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, λόγω του μικρού αριθμού των εργατών που εργοδοτούνται στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, δεν υπάρχει ξεχωριστό ταμείο προνοίας για τους εν λόγω εργάτες.

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση της οποίας έτυχε η επιτροπή κατά τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, οι εργάτες του υπό αναφορά συμβουλίου καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου από το 1992.

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ συμφώνησαν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

23 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων