Αρχείο

    

Δεύτερη συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Μεταφοράς του Μόνιμου Μηνιαίου Προσωπικού του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου Κύπρου στο Δημόσιο Τομέα Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιαννάκης Γαβριήλ, εκπροσωπώντας  
τον κ. Σταύρο Ευαγόρου Μη μέλη της επιτροπής:
Μαρία Κυριακού Ανδρέας Αγγελίδης

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2009. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η μεταφορά του μόνιμου μηνιαίου προσωπικού του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου (ΔΣΚ) στο δημόσιο τομέα, λόγω του τερματισμού της λειτουργίας του κέντρου από την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Όπως είναι γνωστό, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο είχε παραπεμφθεί με εκθέσεις της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής στην ολομέλεια του σώματος, ωστόσο η συζήτηση του όλου θέματος αναβλήθηκε. Συναφώς, υπήρξε εισήγηση για επανεξέταση του θέματος, ώστε να διευκρινιστούν περαιτέρω ορισμένα σημεία των προτεινόμενων ρυθμίσεων, όπως και το ενδεχόμενο αντισυνταγματικότητάς τους.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του θέματος, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου ανέφερε ότι, παρά το γεγονός ότι η συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου είχε κατά την άποψή της ολοκληρωθεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιείται κατόπιν εντολής της ολομέλειας του σώματος και για να διερευνηθούν ειδικότερα κάποια ζητήματα που απασχόλησαν τη σύσκεψη των αρχηγών ή/και εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της επιτροπής αναφέρθηκε στην ανάγκη λήψης περαιτέρω στοιχείων και διευκρινίσεων από τους αρμοδίους για τα ακόλουθα θέματα:

1. Την ακριβή κατάσταση του προσωπικού τόσο του ωρομίσθιου όσο και του μόνιμου του ΔΣΚ που επηρεάζεται και πώς το προσωπικό αυτό εξασφαλίζεται μέσα από τον προτεινόμενο νόμο.

2. Τις απόψεις των παρευρισκομένων σε σχέση με την εισήγηση του βουλευτή κ. Ανδρέα Αγγελίδη όπως, με σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε αντισυνταγματικής ρύθμισης του ζητήματος, το θέμα ρυθμιστεί με σύμβαση μισθοδοσίας ορισμένης διάρκειας μεταξύ της κυβέρνησης και των επηρεαζόμενων υπαλλήλων του ΔΣΚ με όρους που θα συμφωνηθούν. Η εισήγηση για τη ρύθμιση αυτή γίνεται, για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε νομικές επιπλοκές, που κατά την άποψη του κ. Αγγελίδη θα υπάρξουν, εάν υιοθετηθεί η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο ρύθμιση.

Η πρόεδρος της επιτροπής αναφέρθηκε επίσης στο ιστορικό του όλου θέματος, καθώς και στη δέσμευση της επιτροπής η εξέτασή του να ολοκληρωθεί κατά την παρούσα συνεδρίαση, αφού με βάση τους όρους εντολής της ολομέλειας του σώματος το όλο ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί από την ολομέλεια κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Συναφώς, η κ. Παπαδοπούλου ζήτησε από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να αναφερθεί στη συνταγματική πτυχή του θέματος, αφού η ενδεχόμενη αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης έχει οδηγήσει στην υποβολή της πιο πάνω εναλλακτικής εισήγησης για διευθέτηση του προβλήματος με τη σύναψη σύμβασης μισθοδοσίας ορισμένης διάρκειας.

Κατά την επανεξέταση του όλου θέματος, οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας κατέθεσαν στην επιτροπή κατάσταση αναφορικά με τους πλεονάζοντες ωρομίσθιους υπαλλήλους του ΔΣΚ που απορροφήθηκαν σε κενές θέσεις του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, με βάση τις ρυθμίσεις για απορρόφηση πλεοναζόντων. Παράλληλα, επιβεβαίωσαν ότι τρεις από τους ωρομίσθιους αυτούς υπαλλήλους ασκούσαν στην πράξη δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία και οι δεκαεπτά ωρομίσθιοι υπάλληλοι έχουν ήδη απορροφηθεί και εργάζονται σε ωρομίσθια βάση στο δημόσιο τομέα. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν στην επιτροπή ότι με τον προτεινόμενο νόμο ρυθμίζεται μόνο η μεταφορά του μόνιμου μηνιαίου προσωπικού του ΔΣΚ και ειδικότερα τριών μόνιμων μηνιαίων υπαλλήλων που μεταφέρονται στο δημόσιο τομέα.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΔΕΟΚ ενημέρωσαν την επιτροπή ότι μεταξύ των ωρομίσθιων υπαλλήλων του προσωπικού του ΔΣΚ περιλαμβάνονται τρεις υπάλληλοι οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι έχουν προσληφθεί με τους όρους του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, στην πράξη εκτελούσαν καθήκοντα που εμπίπτουν στα καθήκοντα των οργανικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας. Το θέμα αυτό είχε εγερθεί προς τη διοίκηση του ΔΣΚ εδώ και καιρό, ενώ η αντιμετώπισή του είχε συνδεθεί με τη ρύθμιση του νομικού καθεστώτος του ΔΣΚ, κάτι που τελικά δεν έγινε. Επειδή στην πραγματικότητα, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, οι υπάλληλοι του ΔΣΚ δεν ήταν ούτε ωρομίσθιοι ούτε δημόσιοι υπάλληλοι, αφού δεν επρόκειτο για το δημόσιο τομέα, αλλά υπήρχε γι’ αυτούς μια ιδιαίτερη ρύθμιση, οι υπάλληλοι αυτοί κατά τη μεταφορά τους θα πρέπει, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εν λόγω οργανώσεων, να αξιολογηθούν με βάση τα καθήκοντα που εκτελούσαν και όχι στη βάση των ωφελημάτων τα οποία λάμβαναν.

Όλοι οι παριστάμενοι αρμόδιοι επαναβεβαίωσαν την ανάγκη ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία. Σε σχέση με το ειδικότερο θέμα που ηγέρθη για τους τρεις ωρομίσθιους υπαλλήλους που ασκούν δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα, όπως επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, αυτό είναι πρόβλημα που παρουσιάζεται και σε άλλους ωρομίσθιους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και χωρίς αυτό να συνδέεται με την προώθηση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Όσον αφορά την υπαλλακτική εισήγηση που υποβλήθηκε για ρύθμιση του θέματος της μεταφοράς όλων των υπαλλήλων με τη σύναψη συμβολαίων ορισμένης διάρκειας, ώστε να αποφευχθεί η διά νόμου ρύθμισή του, τόσο οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας όσο και ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ διαφώνησαν με την εν λόγω εισήγηση και επανέλαβαν ότι, σύμφωνα με την άποψή τους, η προτεινόμενη με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ρύθμιση είναι υπό τις περιστάσεις η πλέον πρόσφορη.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προτείνεται και υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις δε δημιουργεί πρόβλημα αντισυνταγματικότητας, επισημαίνοντας παράλληλα τις θέσεις που περιέχονται σε σχετική επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2009.

Εκφράζοντας τις προσωπικές του θέσεις επί του θέματος, ο βουλευτής κ. Ανδρέας Αγγελίδης εξήγησε στην επιτροπή το λόγο που η όλη ρύθμιση είναι, κατά τη γνώμη του, αντισυνταγματική. Για ενίσχυση της άποψής του κατέθεσε στην επιτροπή αντίγραφα σχετικών αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Παράλληλα, δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, δε θα πρέπει η Βουλή εν γνώσει της να υποστηρίζει την ψήφιση αντισυνταγματικού νόμου, με το σκεπτικό ότι ενδεχομένως να μην υπάρξει κανένας που θα προσβάλει τη συνταγματικότητα του νόμου.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού ζήτησε από τους παρευρισκομένους να τοποθετηθούν επί του θέματος, ενόψει της επικείμενης συζήτησής του στην ολομέλεια του σώματος. Παράλληλα, εκφράζοντας την προσωπική της θέση, ανέφερε ότι, με βάση τα όσα έχουν μέχρι σήμερα κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής και με τις πρόσθετες διευκρινίσεις που δόθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίασή της για επανεξέταση του θέματος, η ίδια εξακολουθεί να υποστηρίζει την ανάγκη ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ως της πιο ενδεδειγμένης λύσης για αντιμετώπιση του όλου ζητήματος, ενώ επιφυλάχθηκε να επεξηγήσει περαιτέρω τις θέσεις της ενώπιον της ολομέλειας.

Το μέλος της επιτροπής κ. Μαρίνος Σιζόπουλος, αναφερόμενος ειδικότερα στο θέμα των τριών ωρομίσθιων υπαλλήλων που ασκούν δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα, δήλωσε ότι δεν έχει ικανοποιηθεί με τα όσα αναφέρθηκαν από τους αρμοδίους και ζήτησε να του δοθούν στοιχεία για το τι θα έπραττε η εκτελεστική εξουσία για τη διασφάλιση του υπηρετούντος προσωπικού σε ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση ή κλείσιμο ενός ημικρατικού οργανισμού, όπως είναι η ΑΤΗΚ ή η Επιτροπή Σιτηρών ή οι Κυπριακές Αερογραμμές.

Ο βουλευτής κ. Γιαννάκης Γαβριήλ επισήμανε ότι η όλη συζήτηση θα πρέπει να περιοριστεί στη διευκρίνιση των δύο ερωτημάτων που προέκυψαν στη σύσκεψη των αρχηγών ή/και εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων για διευκρίνιση των οποίων είχε ζητηθεί η αναβολή του θέματος από την ολομέλεια του σώματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, παραπέμποντας την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο παριστάμενος βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική του ομάδα τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

2. Η πρόεδρος της επιτροπής, παρά το ότι εξέφρασε την προσωπική της θέση επί του νομοσχεδίου, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δήλωσε ότι η θέση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος θα κατατεθεί στην ολομέλεια του σώματος.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατικών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν επίσης να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

18 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων