Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Άριστος Αριστοτέλους Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2009. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών. Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, κοινοποίησε όμως γραπτώς τις θέσεις του.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμου, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή των άρθρων 7(3)(α) και 19(α) της Οδηγίας 95/21/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2002/84/ΕΚ. Το άρθρο 19 της εν λόγω Οδηγίας απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις όσον αφορά την παράβαση των διατάξεων του βασικού νόμου.

Ειδικότερα, για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 19(α) της Οδηγίας, ο προτεινόμενος νόμος προβλέπει τη στοιχειοθέτηση ποινικού αδικήματος και την επιβολή ποινικών κυρώσεων, σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 6(3)(α) της βασικής νομοθεσίας. Για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 7(3)(α) της Οδηγίας, το νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Την παροχή εξουσίας στην αρμόδια αρχή για επιβολή διοικητικού προστίμου αναφορικά με παράβαση του άρθρου 6(3)(α) της βασικής νομοθεσίας.

2. Την παραχώρηση στο επηρεαζόμενο πρόσωπο του δικαιώματος άσκησης προσφυγής στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κατά της επιβολής διοικητικού προστίμου.

3. Τη ρύθμιση της διαδικασίας διεκδίκησης και είσπραξης του διοικητικού προστίμου από την αρμόδια αρχή.

4. Την παροχή εξουσίας στον αρμόδιο υπουργό να μεταβιβάζει γραπτώς την εκτέλεση καθηκόντων του, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων, στο διευθυντή ή σε άλλο λειτουργό του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, επιβάλλεται η άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, διότι εκκρεμεί διαδικασία παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Δημοκρατίας για μη αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας 95/21/ΕΚ.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

9 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων