Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τους κανονισμούς «Οι περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών - Θέση Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Ανδρέας Μουσκάλλης Σοφοκλής Φυττής
Κλαύδιος Μαυροχάννας Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 16 του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών στον ΚΦΙΚΒ, ώστε ο κάτοχός της, εκτός από τα συνήθη καθήκοντα της υπό αναφορά θέσης, να εκτελεί και καθήκοντα σχετικά με την εγκατάσταση του μηχανογραφημένου συστήματος και την ανάπτυξη της πληροφορικής στον ΚΦΙΚΒ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, έπειτα από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΦΙΚΒ για τερματισμό της αγοράς υπηρεσιών συμβούλου πληροφορικής και τη συμπερίληψη στον προϋπολογισμό του 2009 μιας πρόσθετης θέσης Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας προστίθενται στα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης η εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με την εισαγωγή, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της πληροφορικής στον ΚΦΙΚΒ, με βάση τα καθορισμένα πρότυπα και μεθοδολογίες. Επιπρόσθετα, διευρύνονται τα απαιτούμενα προσόντα με τη συμπερίληψη πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή στην πληροφορική. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι θα είναι δυνατό να προσλαμβάνονται υποψήφιοι με τα συγκεκριμένα προσόντα για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων, δεδομένου ότι ήδη υπάρχει σημείωση στο υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία τα απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι με τις πρόνοιες του υπό αναφορά σχεδίου υπηρεσίας συμφωνούν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

18 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων