Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2009»

 Παρόντες:

 

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Ντίνος Χατζηνικόλας Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς μαζί με το νομοσχέδιο «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμος του 2009», που ψηφίστηκε πρόσφατα σε νόμο από τη Βουλή, σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 10 Μαρτίου και 12 Μαΐου 2009. Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών και του σχετικού νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Συνδέσμου Χρυσοχόων και Αργυροχόων Κύπρου, καθώς και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Χρυσοχόων και Αργυροχόων, καθώς και ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Μηχανικών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Σημειώνεται ότι η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ ανέφερε σε γραπτό της υπόμνημα ότι συμφωνεί με το σκοπό των εν λόγω κανονισμών.

Σκοπός των εν λόγω κανονισμών είναι η ίδρυση ταμείου με την επωνυμία “Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα”.

Σημειώνεται ότι το αναφερόμενο πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε και εξετάστηκε παράλληλα με τους υπό αναφορά κανονισμούς, ψηφίστηκε σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος στις 14 Μαΐου 2009.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, καθώς και τα όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ίδρυση του εν λόγω ταμείου αποφασίστηκε στα πλαίσια της Συλλογικής Σύμβασης 2004-2006 και ο σκοπός του θα είναι μεταξύ άλλων η δημιουργία ευκαιριών ανάπαυσης, επιχορήγησης αδειών, καλλιέργειας της ψυχαγωγίας και προαγωγής της ευημερίας των μελών του, καθώς επίσης και η παροχή βοήθειας, σε ειδικές περιπτώσεις, δυσπραγούντων μελών του ταμείου.

Σύμφωνα με το ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα, η διαχείριση του ταμείου θα γίνεται από πενταμελή επιτροπή, της οποίας ο πρόεδρος θα διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού και τέσσερα αιρετά μέλη, που θα εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μελών του ταμείου. Μέλη αυτού του ταμείου θα είναι όλοι οι υπάλληλοι του οργανισμού που θα βρίσκονται σε υπηρεσία κατά ή μετά την έναρξη ισχύος των υπό αναφορά κανονισμών. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί θα έχουν αναδρομική ισχύ και η έναρξη της ισχύος τους είναι η 1η Ιανουαρίου 2005.

Με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

19 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων