Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Ίση Μεταχείριση Κομμάτων και Υποψηφίων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, αναπλ. πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε αυθημερόν τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγοντες. Στη σχετική συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 51 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Ίση Μεταχείριση Κομμάτων και Υποψηφίων) Κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους να εφαρμόζονται και στις εκλογές για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στους υπό τροποποίηση βασικούς κανονισμούς:

1. Διευρύνεται ο ορισμός του όρου “εκλογές”, ώστε να περιληφθούν σ’ αυτόν και οι εκλογές για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Διευρύνεται ο ορισμός του όρου “προεκλογική περίοδος”, ώστε να περιληφθεί σ αυτόν και η αντίστοιχη χρονική περίοδος που προηγείται των εκλογών για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3. Διευρύνεται ο ορισμός του όρου “υποψήφιος”, ώστε να περιληφθούν σ’ αυτόν και τα πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4. Τροποποιείται η διάταξή τους σύμφωνα με την οποία οι σταθμοί υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι η πρόσκληση και η συμμετοχή υποψήφιων βουλευτών σε κάθε είδους εκπομπές, στο πλαίσιο της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, πραγματοποιείται βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ τους και χωρίς αποκλεισμούς, ώστε η εν λόγω διάταξη να εφαρμόζεται και για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές.

5. Τροποποιείται η διάταξη που αφορά τον κώδικα δεοντολογίας και το πρόγραμμα κάλυψης των δραστηριοτήτων και άλλων εκδηλώσεων των υποψηφίων, των κομμάτων και των εκπροσώπων τους για την προεκλογική περίοδο, που, σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών, καταρτίζονται με τη συμμετοχή των κομμάτων ή των εκπροσώπων τους στην περίπτωση βουλευτικών, δημοτικών ή κοινοτικών εκλογών ή με τη συμμετοχή των υποψηφίων ή των εκπροσώπων τους στην περίπτωση των προεδρικών εκλογών. Με την προτεινόμενη τροποποίηση ο υπό αναφορά κώδικας και τα υπό αναφορά προγράμματα θα καταρτίζονται και στην περίπτωση των εκλογών για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη συμμετοχή των κομμάτων ή των εκπροσώπων τους.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως οι προτεινόμενες με τους υπό συζήτηση κανονισμούς τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε οι πρόνοιες των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών να εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ευρωεκλογών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

14 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων