Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 5) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Άριστος Αριστοτέλους Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Απριλίου και 5 Μαΐου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Η ΟΕΒ και ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσικλετών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε η εγγραφή καινούριων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών να προϋποθέτει την ύπαρξη συστήματος αυτόματης λειτουργίας των πρόσθιων φώτων με την εκκίνηση και κατά τη λειτουργία του κινητήρα αυτών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ήδη οι υφιστάμενοι κανονισμοί προνοούν την υποχρέωση του οδηγού να έχει αναμμένα τα φώτα του οχήματός του καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Οι προτεινόμενοι κανονισμοί περιέχουν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες τα εν λόγω οχήματα πρέπει να φέρουν σύστημα αυτόματης λειτουργίας των φώτων με την εκκίνηση και κατά τη λειτουργία του κινητήρα τους, διατάξεις που, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, θα συμβάλουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Στο στάδιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίησή τους, για να τεθεί μια μεταβατική περίοδος, ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή των οχημάτων που σήμερα βρίσκονται στην αγορά, έστω και αν δεν είναι εφοδιασμένα με το προαναφερθέν σύστημα, και παράλληλα η προτεινόμενη νέα ρύθμιση να δεσμεύει τα εν λόγω οχήματα που θα εισάγονται ή θα μεταφέρονται στη Δημοκρατία από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών συμφώνησε με την πιο πάνω προτεινόμενη τροποποίηση των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των κανονισμών και ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την έγκρισή τους όπως τελικά διαμορφώθηκαν, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2009».

 

11 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων