Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Άριστος Αριστοτέλους Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Φεβρουαρίου, στις 7 Απριλίου και στις 5 Μαΐου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, της αυτοκινητιστικής οργάνωσης ΣΕΑΚ και των Παγκύπριων Συνδέσμων Μεταφορέων Α΄. Η ΟΕΒ και οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΠΕΕΑ και ΠΣΕΑΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αφορά το μετεξοπλισμό με κάτοπτρα ορισμένων βαρέων οχημάτων που έχουν εγγραφεί από την 1η Ιανουαρίου 2000 και μετά, τα οποία καλύπτουν τα “τυφλά σημεία” των φορτηγών, δηλαδή τα σημεία των οχημάτων που δε φαίνονται από τα υπόλοιπα κάτοπτρα του οχήματος.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με βάση την πιο πάνω Οδηγία, κρίνεται ορθό τα φορτηγά μικτού βάρους άνω των 3 500 κιλών, τα οποία ενεγράφησαν από την 1η Ιανουαρίου 2000 και μετά, να διαθέτουν ανάλογους εξοπλισμούς, ώστε να προστατεύονται οι χρήστες του οδικού δικτύου που βρίσκονται πολύ κοντά ή δίπλα από τα φορτηγά και δε γίνονται αντιληπτοί από τους οδηγούς των φορτηγών. Από τις πρόνοιες των κανονισμών εξαιρούνται οχήματα τα οποία έχουν μικτό βάρος άνω των 3 500 κιλών και μέχρι 7 500 κιλά, αλλά έχουν καθορισμένο χαμηλό ύψος σε σχέση με το έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, οι υπό αναφορά κανονισμοί καθορίζουν δύο ειδών κάτοπτρα, ένα εργοστασιακό και ένα συμβατικό, οποιοδήποτε από τα οποία δύνανται οι οδηγοί να τοποθετήσουν στα οχήματά τους, για να είναι πλήρως συμμορφούμενοι με τη σχετική Οδηγία. Τα δύο κάτοπτρα διαφέρουν ως προς το κόστος, καθότι το εργοστασιακό είναι κατά πολύ ακριβότερο από το συμβατικό κάτοπτρο (€500-€600 περίπου στοιχίζει το εργοστασιακό και €75 περίπου το συμβατικό), και ως προς την κάλυψη των “τυφλών σημείων”, καθώς το εργοστασιακό κάτοπτρο καλύπτει σε ποσοστό 100%, ενώ το συμβατικό σε μικρότερο ποσοστό.

Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, αλλά εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους αναφορικά με το συμβατικό κάτοπτρο, το οποίο δε θα παρέχει κάλυψη των “τυφλών σημείων” σε ποσοστό 100%.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ διαφώνησε με τους προτεινόμενους κανονισμούς, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, και εισηγήθηκε όπως οι πρόνοιές τους είναι δεσμευτικές μόνο για τα νέα εισαγόμενα οχήματα, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το συγκεκριμένο εργοστασιακό κάτοπτρο. Διαφορετικά, σε περίπτωση που οι εν λόγω κανονισμοί θα είναι υποχρεωτικοί και για τα οχήματα που έχουν εγγραφεί από την 1η Ιανουαρίου 2000 και μετά, θα πρέπει να τοποθετείται το εργοστασιακό κάτοπτρο κατόπιν συνεισφοράς του κράτους στο κόστος αγοράς και τοποθέτησης. Η τοποθέτηση συμβατικού κατόπτρου, όπως δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, θα παρουσιάζει προβλήματα ελλιπούς κάλυψης των “τυφλών σημείων”, καθώς και προβλήματα τοποθέτησης.

Ο εκπρόσωπος των Παγκύπριων Συνδέσμων Μεταφορέων Α΄ συμφώνησε με την ορθότητα του προτεινόμενου μέτρου, αλλά επανέλαβε και υιοθέτησε τις εισηγήσεις της ΠΟΒΕΚ να είναι υποχρεωτικό το μέτρο μόνο στα νέα οχήματα ή, σε περίπτωση που οι κανονισμοί θα δεσμεύουν και τα παλαιότερα οχήματα, να γίνεται η εγκατάσταση εργοστασιακού κατόπτρου κατόπιν κρατικής οικονομικής βοήθειας προς τους ιδιοκτήτες τους.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ συμφώνησε επίσης με την ορθότητα του προτεινόμενου μέτρου, αλλά τόνισε την ανάγκη κρατικής βοήθειας για σκοπούς αγοράς και εγκατάστασης των κατόπτρων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, καλούμενος να τοποθετηθεί επί του αιτήματος για παροχή κρατικής βοήθειας, δήλωσε ότι το κόστος αγοράς και τοποθέτησης συμβατικού κατόπτρου, το οποίο επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή Οδηγία, δεν είναι αποτρεπτικό και η οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση του κράτους θα δημιουργούσε προηγούμενο, με αποτέλεσμα για κάθε εναρμονιστικό νομοθέτημα που συνεπάγεται κόστος να ζητείται κρατική ενίσχυση. Επιπρόσθετα, λόγω του χαμηλού κόστους, η οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση θα προϋποθέτει διοικητικό κόστος δυσανάλογο της ζητούμενης βοήθειας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί αποτελούν ένα μέτρο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009».

12 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων