Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, αναπλ. πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας
Τάκης Χατζηγεωργίου Γιώργος Περδίκης
Ιωνάς Νικολάου  
Χρήστος Στυλιανίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Τορναρίτης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ).

Σκοπός των υπό αναφορά νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου αντίστοιχα, ώστε να ανασταλεί αναδρομικά, από την 1η Μαΐου 2009 μέχρι τις 30 Απριλίου 2010, η εφαρμογή των διατάξεων των προαναφερθεισών βασικών νομοθεσιών με τις οποίες προβλέπεται η καταβολή από κάθε διευθυντή ή υπεύθυνο επιχειρήσεων ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος, ξενώνα ύπνου ή οικοτροφείου στα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια αντίστοιχα των τελών που καθορίζονται από τα εν λόγω συμβούλια για κάθε νύχτα διαμονής προσώπων ηλικίας άνω των δέκα ετών στους προαναφερθέντες χώρους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προτεινόμενες με τα πιο πάνω νομοσχέδια τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, στα πλαίσια της υλοποίησης των μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση για την τόνωση της οικονομίας και ειδικότερα του τομέα του τουρισμού, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η κυβέρνηση, με στόχο την αναπλήρωση των πιο πάνω εσόδων των αρχών τοπικής διοίκησης, αποφάσισε όπως καταβληθεί από το κράτος στις εν λόγω αρχές χορηγία αντίστοιχη των τελών που εισέπραξαν για το σκοπό αυτό κατά το έτος 2007, η οποία υπολογίζεται να ανέλθει στα €10 εκατομ. περίπου.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοσχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω νομοσχεδίων και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009».

12 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων