Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως - Θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού, Τεχνικού Μηχανικού 1ης Τάξεως και Τεχνικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

 

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου και 4 Μαΐου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός νέων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού, Τεχνικού Μηχανικού 1ης Τάξεως και Τεχνικού Μηχανικού στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια συμφωνίας με την ΠΑΣΥΔΥ για αναθεώρηση του κρατικού μισθολογίου, το 2002, ανέλαβε την υποχρέωση για διεξαγωγή μελέτης διαχωρισμού των διαζευκτικών προσόντων για τις θέσεις των οικονομικών και τεχνικών κλάδων στα σχέδια υπηρεσίας των οποίων προβλέπονται τέτοια προσόντα.

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω μελέτης, που διεξήχθη στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αποφασίστηκε η δημιουργία των θέσεων Τεχνικού Μηχανικού, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού, Τεχνικού Μηχανικού 1ης Τάξεως, η οποία είναι θέση προαγωγής, και Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού, η οποία είναι επίσης θέση προαγωγής. Η πιο πάνω μελέτη, που αφορούσε το διαχωρισμό των θέσεων και τη δημιουργία και/ή μετάταξη του υφιστάμενου προσωπικού στις υπό αναφορά πιο πάνω θέσεις, υλοποιήθηκε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2007.

Σημειώνεται ότι τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν από την αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Στο στάδιο της μελέτης των πιο πάνω κανονισμών ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως εισηγήθηκε στην επιτροπή τη μετατροπή της θέσης Τεχνικού Μηχανικού από θέση πρώτου διορισμού, όπως προτείνεται, σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωσή της εντός του 2009, αφού, διαφορετικά, ως θέση πρώτου διορισμού, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, δεν μπορεί να δημοσιευθεί μετά το πρώτο τετράμηνο του έτους 2009.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με την πιο πάνω εισήγηση, την οποία τελικά υιοθέτησε και η επιτροπή, διαμορφώνοντας ανάλογα τους πιο πάνω κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

5 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων