Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Γεωργίας - Θέσεις Πρώτου Γεωργικού Επιθεωρητή, Πρώτου Κτηνοτροφικού Επιθεωρητή, Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή, Ανώτερου Κτηνοτροφικού Επιθεωρητή, Γεωργικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης και Κτηνοτροφικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου και 4 Μαΐου 2009.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Γεωργικού Επιθεωρητή, Πρώτου Κτηνοτροφικού Επιθεωρητή, Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή, Ανώτερου Κτηνοτροφικού Επιθεωρητή, Γεωργικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης και Κτηνοτροφικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης στο Τμήμα Γεωργίας, οι οποίες είναι όλες θέσεις προαγωγής, ώστε αυτά να εκσυγχρονιστούν και να μη δυσχεραίνουν το έργο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πιο πάνω τροποποιήσεις κατέστησαν αναγκαίες έπειτα από σχετικές επισημάνσεις της ΕΔΥ, οι οποίες περιέχονται σε επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών με την οποία ζητείται η τροποποίηση και/ή βελτίωση των προνοιών τών υπό συζήτηση σχεδίων υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν από την αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

5 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων