Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Κρατικό Αρχείο) - Θέση Συντηρητή Εγγράφων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου και στις 4 Μαΐου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Κρατικού Αρχείου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Συντηρητή Εγγράφων στο Κρατικό Αρχείο, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού, ώστε στα απαιτούμενα προσόντα να διευρυνθεί ο κύκλος των διπλωμάτων των μεταλυκειακών σπουδών που απαιτούνται για τη συντήρηση εγγράφων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η διεύρυνση των πιο πάνω προσόντων κρίθηκε αναγκαία, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εξεύρεσης προσοντούχων υποψηφίων, αφού κατά την τελευταία διαδικασία για την πλήρωση μιας κενής θέσης Συντηρητή Εγγράφων στο Κρατικό Αρχείο διαπιστώθηκε ότι κανένας από τους υποψηφίους δεν κατείχε το απαιτούμενο προσόν στη συντήρηση εγγράφων σύμφωνα με το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας, γι’ αυτό και η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) τερμάτισε τη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε από την αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εισηγήθηκε στην επιτροπή τη μετατροπή της υπό αναφορά θέσης από θέση πρώτου διορισμού, όπως προτείνεται, σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωσή της εντός του 2009, αφού διαφορετικά, ως θέση πρώτου διορισμού, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, δεν μπορεί να δημοσιευθεί μετά το πρώτο τετράμηνο του έτους 2009.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με την πιο πάνω εισήγηση, την οποία τελικά υιοθέτησε και η επιτροπή, διαμορφώνοντας ανάλογα τους κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από αυτή στη βάση των πιο πάνω.

 

5 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων