Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 7 Απριλίου 2009. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΥΑΛΚ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΣΥΠΥΑΛΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 19 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) Κανονισμών για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Μελετών, Γραμματειακού Λειτουργού, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Ανώτερου Στενογράφου, Στενογράφου, Διευθυντή Λιμανιού, Λειτουργού Περιβάλλοντος, Ανώτερου Λιμενοφύλακα, Νοσηλευτικού Λειτουργού, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Βοηθού Επιθεωρητή Τεχνίτη.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Αρχής Λιμένων Κύπρου και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι τροποποιήσεις αυτές προτείνονται αφενός μεν για εναρμόνιση των εν λόγω κανονισμών με το ενιαίο κρατικό μισθολόγιο, αφετέρου δε για δημιουργία νέων θέσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν στα πλαίσια προϋπολογισμών της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Στο στάδιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή, μέλη της εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με το απαιτούμενο προσόν που προτείνεται στη νέα θέση Λειτουργού Περιβάλλοντος και αφορά την πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. Ειδικότερα, οι επιφυλάξεις αυτές αφορούν τον περιορισμό της ξένης γλώσσας μεταξύ της αγγλικής, της γαλλικής και της γερμανικής.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν στην επιτροπή ότι η απαίτηση για πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας περιορίζεται σε μία από τις πιο πάνω τρεις γλώσσες, καθότι αυτές αποτελούν γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, δήλωσαν ότι το υπουργείο τους συμφωνεί με τους υπό αναφορά κανονισμούς, όπως αυτοί προτάθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων συμφώνησαν με τους κανονισμούς ενημερώνοντας την επιτροπή ότι αυτοί αποτελούν προϊόν συζήτησης και συμφωνίας τους με την Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

27 Απριλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων