Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Συμμετοχής της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Κυρωτικός) Νόμος του 2009»

 

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος
Σκεύη Κουκουμά Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιαννάκης Γαβριήλ, εκπροσωπώντας τον
Ανδρέας Αγγελίδης κ. Τάκη Χατζηγεωργίου
Νίκος Κλεάνθους Χρήστος Στυλιανίδης
Γιώργος Βαρνάβα Δημήτρης Συλλούρης
Δημήτρης Συλλούρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησαν από κοινού το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Μαρτίου και 3 Απριλίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των δύο επιτροπών εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας Συμμετοχής της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η οποία υπογράφηκε από τη Δημοκρατία στις 25 Ιουλίου 2007.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε στις δύο επιτροπές ότι, μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Ιανουαρίου 2007, ήταν απαραίτητη η προσαρμογή του βασικού κειμένου της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, έτσι ώστε να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας αυτής τα δύο νέα κράτη μέλη. Ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε τα μέλη των δύο επιτροπών ότι δεν υπάρχει κάποιο ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για την κύρωση της υπό εξέταση συμφωνίας και ότι δεκαοχτώ κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη κυρώσει την εν λόγω συμφωνία.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

 

28 Απριλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων