Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανδρέα Αγγελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Δημήτρη Συλλούρη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος και Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου 2009. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, η Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να υπαχθούν στο μειωμένο συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 5% οι υπηρεσίες εστιατορίου και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες επισιτισμού, εξαιρουμένης της διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, μπίρας και κρασιού.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σε νόμο κυβερνητικό νομοσχέδιο με το οποίο επίσης τροποποιείται ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος, ώστε να μειωθεί ο συντελεστής ΦΠΑ από 8% σε 5% για διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα αυτού, στα πλαίσια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Όπως είναι επίσης γνωστό, στο στάδιο της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος είχε υποβληθεί εισήγηση για συμπερίληψη στον υπό ψήφιση νόμο διατάξεων με τις οποίες διευκρινιζόταν ότι η διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, παρόμοιους χώρους, όπως και σε καταλύματα διακοπών, περιλαμβάνει και την παροχή πρωινού, την ημιδιατροφή, την πλήρη διατροφή και την κατανάλωση ποτών (μη οινοπνευματωδών) και αναψυκτικών στους ίδιους χώρους. Επιπρόσθετα, είχε γίνει εισήγηση για υπαγωγή στον ίδιο μειωμένο συντελεστή 5% των υπηρεσιών εστιατορίου και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών επισιτισμού, εξαιρουμένης της διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, μπίρας και κρασιού.

Οι εν λόγω εισηγήσεις ενσωματώθηκαν στον ψηφισθέντα νόμο μετά την υιοθέτηση από την ολομέλεια του σώματος αριθμού τροπολογιών που στόχευαν στα πιο πάνω.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε το σχετικό νόμο προς επανεξέταση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος.

Η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη συνεδρία της στις 2 Απριλίου 2009 αποδέχθηκε την αναπομπή, υιοθετώντας όμως παράλληλα την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών για τροποποίηση του αρχικού νομοσχεδίου με την οποία επεκτείνεται η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε 5%, ώστε να καλύπτει και όλο το λεγόμενο “τουριστικό πακέτο”. Συναφώς, στο νόμο, όπως διαμορφώθηκε και επαναθεσπίστηκε από τη Βουλή, δε συμπεριλήφθηκε η επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ σε υπηρεσίες εστιατορίων και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες επισιτισμού, πρόνοια για την οποία η κυβέρνηση είχε εκφράσει τη διαφωνία της.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, επειδή η κυβέρνηση έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή της διά της αναπομπής του προαναφερθέντος νόμου αναφορικά με το συγκεκριμένο μέτρο που είχε περιλάβει η Βουλή στο νομοθέτημα, κρίθηκε σκόπιμο η συγκεκριμένη εισήγηση να προωθηθεί μεμονωμένα, με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, της οποίας αποτελεί το αντικείμενο ρύθμισης. Με τον τρόπο αυτό η προώθηση και η εφαρμογή του νομοθετήματος που αφορά τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε σχέση με τις ξενοδοχειακές μονάδες, καταλύματα κ.λπ. μπορεί να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση και παράλληλα εξετάζεται ξεχωριστά η μείωση του ΦΠΑ και στα εστιατόρια και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες επισιτισμού.

Υπό το φως των πιο πάνω, κρίθηκε σκόπιμη η κατάθεση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, με την οποία προτείνεται η υπαγωγή στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% και των υπηρεσιών εστιατορίων και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών επισιτισμού, εξαιρουμένης της διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, μπίρας και κρασιού.

Σύμφωνα με τη θέση της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής, η προτεινόμενη με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες εστιατορίων και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών επισιτισμού στοχεύει επίσης στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και γενικότερα της οικονομίας.

Στο στάδιο της εξέτασης της υπό αναφορά πρότασης νόμου από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε την αντίθεση του υπουργείου του στην ψήφιση της πρότασης νόμου, αφού η ρύθμιση η οποία προτείνεται δεν είναι στοχευμένη, επιφέρει υψηλό δημοσιονομικό κόστος της τάξης των €17 εκατομ. περίπου και δεν αναμένεται να οδηγήσει στην ενίσχυση του τουριστικού τομέα.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου ανέφερε ότι με τη μη εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ και στις υπηρεσίες εστιατορίων και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών επισιτισμού δημιουργείται δυσμενής διάκριση εις βάρος τους για το λόγο ότι οι καταναλωτές οδηγούνται προς την ξενοδοχειακή βιομηχανία, η οποία επωφελείται του μειωμένου συντελεστή εις βάρος των εστιατόρων.

Επιπρόσθετα, ο Κύπριος πολίτης βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση, εφόσον ο ξένος θα πληρώνει 5% ΦΠΑ κατά το κλείσιμο του πακέτου διαμονής του, ενώ ο Κύπριος θα πρέπει να πληρώνει 8% ΦΠΑ για τις ίδιες υπηρεσίες.

Ο ίδιος βουλευτής ανέφερε επίσης ότι, σε περίπτωση που η πρόταση νόμου ψηφιστεί σε νόμο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκήσει το δικαίωμά του, βάσει του συντάγματος, για αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο, θα δοθεί τελικά απάντηση και στο ερώτημα κατά πόσο η Βουλή έχει το δικαίωμα να μειώνει με πρόταση νόμου τα έσοδα του κράτους. Όπως επισήμανε ο εν λόγω βουλευτής, το θέμα αυτό παραμένει αδιευκρίνιστο, αφού δεν προβλέπεται σαφώς στο σύνταγμα ούτε και υπάρχει προηγούμενη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το θέμα.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Μαρίνος Σιζόπουλος έθεσε προς τους κυβερνητικούς αρμόδιους το ερώτημα κατά πόσο για την τοποθέτησή τους έχει ληφθεί υπόψη η απόφαση της Συνόδου Κορυφής του Μαρτίου με την οποία παρέχεται το δικαίωμα για εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες εστιατορίου για σκοπούς εκτόνωσης της οικονομικής κρίσης.

Απαντώντας σχετικά ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η απόφαση της Συνόδου υφίσταται, αλλά είναι διαφορετικό θέμα η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή με προώθηση σχετικού νομοσχεδίου από την εκτελεστική εξουσία, εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο σε πολιτικό επίπεδο από την κυβέρνηση, και άλλο θέμα η ρύθμιση του ζητήματος με πρόταση νόμου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εμμένει και υιοθετεί τις θέσεις που περιέχονται στην επιστολή της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και τις θέσεις που εξέφρασε προσωπικά ενώπιον της επιτροπής σε προηγούμενη συνεδρία για το θέμα.

Ο γενικός γραμματέας του ΠΑΣΙΚΑ δήλωσε ότι τα κέντρα αναψυχής αποτελούν παρεμφερείς υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον ευρύτερο χώρο του τουρισμού και η εξαίρεσή τους από τη μείωση του ΦΠΑ θα προκαλέσει αθέμιτο ανταγωνισμό με την ξενοδοχειακή βιομηχανία και διάκριση εις βάρος των εστιατόρων. Συμπλήρωσε επίσης ότι από τη στιγμή που ο καταναλωτής θα επωφελείται του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ κατά το κλείσιμο του πακέτου, δε θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εστιατορίων, οι οποίες θα επιβαρύνονται με μεγαλύτερο συντελεστή.

Η Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας δήλωσε ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει καμία ασφαλιστική δικλίδα που να διασφαλίζει ότι η μείωση του ΦΠΑ θα αποβεί προς όφελος τελικά του καταναλωτή. Περαιτέρω, η έφορος δήλωσε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ ξενοδοχειακής βιομηχανίας και εστιατορίων, καθότι η τιμή του πακέτου είναι προκαθορισμένη και συμφωνείται μέσω τουριστικού πράκτορα. Ως εκ τούτου, είναι δυνατό να ελέγχεται κατά πόσο η μείωση αποβαίνει υπέρ των καταναλωτών, κάτι που δεν μπορεί να γίνει στην περίπτωση των εστιατορίων. Συναφώς, αναφέρθηκε ενδεικτικά στην περίπτωση της μείωσης του ΦΠΑ στις υπηρεσίες κομμωτηρίων, η οποία δεν οδήγησε σε αντίστοιχη μείωση των τιμών. Επιπρόσθετα, η Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατέθεσε στην επιτροπή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η Κύπρος διατηρεί έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ όσον αφορά τις υπηρεσίες εστιατορίων, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκφράζοντας τα σχόλια τους στα πιο πάνω, μέλη της επιτροπής ανέφεραν ότι ο ανταγωνισμός θα λειτουργήσει ως μηχανισμός ελέγχου, καθότι οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές που προσφέρονται από τα εστιατόρια και να επιλέγουν ανάλογα. Μέλη της επιτροπής δήλωσαν επίσης ότι σε προηγούμενες περιπτώσεις όπου μειώθηκαν φόροι κατανάλωσης και ο φόρος εισοδήματος αυτό δεν είχε αρνητικό αλλά θετικό αποτέλεσμα επί των εσόδων της κυβέρνησης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν υπέρ της πρότασης νόμου για τους λόγους που αναπτύχθηκαν πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι, ανεξαρτήτως της ουσίας του θέματος, αφ’ ης στιγμής η εκτελεστική εξουσία, που είναι η πλέον αρμόδια για να το κρίνει, θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος οι οικονομικές δυνατότητες για να υιοθετηθεί η προτεινόμενη πρόταση νόμου, αυτή θα πρέπει να καταψηφιστεί. Παράλληλα, θεωρούν ότι αυτό επιβάλλεται και για λόγους αρχής, εφόσον τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας της προτεινόμενης ρύθμισης.

7 Απριλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων