Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαρτίου και 6 Απριλίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το οικονομικό έτος 2009 προβλέπει δαπάνες ύψους €44.842.200 και έσοδα ύψους €36.983.200.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους του ΡΙΚ ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του ΡΙΚ κατανέμονται ειδικότερα σε αποδοχές προσωπικού (€15.686.660), γενικά έξοδα και υπηρεσίες (€2.674.850), έξοδα προγραμμάτων (€14.778.000), συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (€1.402.000) και κεφαλαιουχικές δαπάνες (€5.341.399).

Με βάση τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το 2009 καταρτίστηκε σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Αντιμετώπισης Οικονομικών Προβλημάτων του ΡΙΚ, το οποίο υποβλήθηκε στην Υπουργική Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2007. Το εν λόγω σχέδιο καλύπτει την περίοδο από το 2009 μέχρι το 2018 και με αυτό σκοπείται η επίλυση των οικονομικών προβλημάτων του ΡΙΚ.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του 2009 περιλαμβάνει πρόνοια για έσοδα από άλλες δραστηριότητες ύψους €7.900.000, που αφορούν κυρίως διαφημίσεις και παροχή υπηρεσιών, και από κρατική χορηγία ύψους €37.000.000. Ο ίδιος πιο πάνω εκπρόσωπος ανέφερε ότι, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, ενδεχομένως το ΡΙΚ να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσει όλα τα προβλεπόμενα έσοδα από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι παρατηρείται μείωση στα έξοδα προγραμμάτων για το 2009 σε σύγκριση με το 2008, έτος κατά το οποίο είχαν συμπεριληφθεί τα έξοδα διοργάνωσης του διαγωνισμού “Junior Eurovision Song Contest 2008” (€1.700.000). Η αύξηση που παρατηρείται στην αποπληρωμή των δανείων οφείλεται στις προκαθορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις, καθώς και στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, λόγω των απαιτούμενων δαπανών για την ανέγερση του νέου κτιρίου για το αρχείο του ΡΙΚ, καθώς και λόγω των πρόσθετων αγορών εξοπλισμού για τη μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία.

Στα πλαίσια περαιτέρω συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο ίδιος πιο πάνω εκπρόσωπος ανέφερε ότι, μετά από σχετική απόφαση αρμόδιων υπουργείων για διαφοροποίηση του καθεστώτος εργοδότησης μεγάλου αριθμού συνεργατών του ΡΙΚ, θα απαιτηθεί πρόσθετο κονδύλι (€1.000.000 έως €2.000.000), το οποίο δεν έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2009. Αφού πρώτα ληφθούν τελικές αποφάσεις για το προαναφερθέν θέμα, θα ετοιμαστεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός για κάλυψη της εν λόγω δαπάνης.

Κατά την εξέταση του εν λόγω προϋπολογισμού, επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους του ΡΙΚ ότι, ως αποτέλεσμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η οποία επηρέασε και την κυπριακή οικονομία, το έλλειμμα στο Ταμείο Συντάξεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 αυξήθηκε κατά τουλάχιστο €15.000.000. Για σκοπούς κάλυψης του πιο πάνω ελλείμματος, θα αυξηθούν οι συνεισφορές του ΡΙΚ και θα είναι αναγκαία η αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Αντιμετώπισης Οικονομικών Προβλημάτων του ΡΙΚ.

Στον τομέα της τηλεόρασης, το ΡΙΚ παρέχει μεγάλο αριθμό ντοκιμαντέρ, σειρών και συναυλιών. Στα πλαίσια της συμμετοχής του ΡΙΚ σε ευρωπαϊκά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προβάλλεται η σειρά “Στην Πρίζα”, που αποτελείται από δεκατρία προγράμματα παραγωγής του ΡΙΚ και δεκατρία προγράμματα παραγωγής της εκπαιδευτικής τηλεόρασης της Μάλτας με θέμα την προώθηση της επιστήμης στους μαθητές.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής υπόμνημα αναφορικά με τη συμμετοχή των κομμάτων στις εκπομπές του ΡΙΚ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το 2009.

2. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

7 Απριλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων